Register mimovládnych neziskových organizácií

1716

Od januára 2019 nadobudol účinnosť zákon  č. 364/2018 o registri mimovládnych neziskových organizácií , z ktorého pre nás vyplývajú oznamovacie povinnosti.

  • pre Slovenský skauting do 30.6.2019 – údaje máme nahlásené
  • pre nižšie organizačné zložky (zbory, oblasti…) do 31.12.2019

Všetky údaje a zmeny nahlasuje ministerstvu vnútra aj naďalej Ústredie.

Od šatutárov budeme v priebehu nejbližšieho mesiaca zbierať chýbajúce údaje, aby sme včas nahlásili všetko potrebné.