Slovenský skauting podporuje Klimatický štrajk

1544

Náčelníctvo Slovenského skautingu sa rozhodlo podporiť myšlienky Klimatického štrajku a Slovenský skauting sa pripája k spoločnému vyhláseniu mimovládnych organizácií ku klimatickému štrajku.

Znenie spoločného vyhlásenia

My, dolupodpísané mimovládne organizácie sme si vedomé toho, že situácia ohľadom klimatickej krízy je vážna. Po celom svete môžeme sledovať výskyt rekordne vysokých teplôt, sucho a iné extrémne prejavy počasia. Zažívame masové vymieranie živočíchov a po celom svete dochádza k rapídnemu úbytku biodiverzity. Dopady klimatickej zmeny už dávno presahujú oblasť životného prostredia. Majú následky aj na ekonomiku a sociálnu oblasť. Zhoršuje sa dostupnosť potravy a pitnej vody, extrémne počasie ničí ľuďom domovy. Klimatická kríza prispieva k nárastu cien potravín, prehlbovaniu chudoby, hladu a chorobnosti, a tým aj k masovej migrácii z najhoršie postihnutých oblastí. Zvyšuje sa riziko násilia a vojnových konfliktov. Klimatická kríza je tu a my musíme konečne začať konať.

Vedci už desiatky rokov upozorňujú, že za zmenu klímy je zodpovedná ľudská činnosť, najmä spaľovanie fosílnych palív či neschopnosť ochrániť lesy a pôdu. Ak sa chceme vyhnúť otepleniu o viac ako 1,5 stupňa Celzia oproti predindustriálnej dobe, čo by malo podľa vedeckých poznatkov katastrofálne následky, musíme v nasledujúcich desaťročiach znížiť emisie skleníkových plynov takmer o polovicu. To znamená, že konať musíme okamžite.

Potrebujeme konkrétne ciele pre čo najrýchlejšie znižovanie emisií skleníkových plynov a prechod na bezuhlíkovú ekonomiku. Okrem sľubov a stratégií si musíme stanoviť aj konkrétne plány, ako to dosiahnuť. Riešenie klimatickej krízy si vyžaduje zapojenie nás všetkých – tak zmenou nášho bežného správania, ako aj spoločnou požiadavkou na systémové zmeny v spoločnosti.

S nádejou sledujeme rozmach študentského hnutia Friday For Future, ktoré po celom svete už rok organizuje stávky za klímu. Sme radi, že podobné hnutie existuje aj na Slovensku. Uvedomujeme si, že klimatická kríza je natoľko vážny problém, že sa ňou musíme zaoberať všetci, vo všetkých sférach spoločnosti.

Rozhodli sme sa vypočuť výzvu študentského hnutia a pripájame sa k účasti na klimatickom štrajku, ktorý sa uskutoční 20. septembra 2019 o 11.00 h na námestiach v Bratislave, Košiciach a Žiline.

Budúcnosť ďalších generácií je v našich rukách. Prístup politikov ku klimatickej kríze dokážeme zmeniť iba spoločne. Už nie je na čo čakať, premárnili sme už množstvo času. Vyzývame aj našich podporovateľov a širokú verejnosť, aby 20. septembra prišli pridať svoj hlas za budúcnosť nás všetkých.

Organizácie podporujúce klimatický štrajk nájdete na www.klimatickystrajk.sk.