Hľadáme členov hospodárskej rady Slovenského skautingu

1216

Podľa priorít strategického plánu Slovenského skautingu (SLSK) a rozhodnutia Náčelníctva SLSK hľadáme členov hospodárskej rady SLSK. Hospodárska rada je poradným orgánom hospodára, Náčelníctva SLSK a má tiež za cieľ zabezpečovať pomoc nižším organizačným zložkám.

Ak máte skúsenosti s hospodárením, účtovníctvom, finančnými procesmi, finančným riadením alebo vás tieto témy aktívne zaujímajú pošlite o tom stručnú informáciu na barok@skauting.sk do 31.3. 2019. V prípade otázok sa môžete obrátiť na tel.: 0948 310 100 alebo na vyššie uvedený email.