Opustil nás brat Jozef Nagy

1350

So zármutkom oznamujeme, že dňa 17. marca 2018 vo veku 83 rokov zomrel dlhoročný činovník a člen 49. zboru Geronimo Prešov Mgr. Jozef Nagy.

Brat Jozef sa narodil 21.12.1934. Skautom sa stal ešte ako chlapec, keď po ukončení 2. svetovej vojny vstúpil do družiny Ľadových medveďov v 2. skautskom oddiele v Prešove. Členom Slovenského junáka bol až do jeho zákazu. V roku 1968, už ako dospelý sa zapojil do obnovy Junáka a viedol 2. oddiel skautov, znova až do zákazu skautingu v apríli 1970. Bokom neostal ani po novembri 1989.  V januári 1990 sa opäť zapojil do obnovy skautingu v Prešove. Bol menovaný za vodcu I. zboru skautov v Prešove a zároveň bol aj členom okresnej skautskej rady. V prvej polovici deväťdesiatich rokov bol aktívnym činovníkom. Neskôr činovnícke funkcie prenechal mladším nástupcom a bol členom oddielu oldskautov. V roku 2004 prevzal vedenie oddielu oldskautov v 49. zbore Geronimo Prešov. V septembri 2009 bol na zhromaždení Kruhu dospelých skautov a skautiek (KDSaS) v Žiline zvolený za člena rady KDSaS. V oblasti oldskautingu na celoslovenskej úrovni pracoval do septembra 2017. Za rozvoj skautingu bol v roku 1994 vyznamenaný striebornou medailou Za vernosť, v roku 2011 vyznamenaním Služba skautingu 1. stupňa a v roku 2017 na banskobystrickom sneme  najvyšším oldskautským ocenením  – zlatou medailou Syrinx. V civilnom živote pracoval ako tréner gymnastiky v telovýchove a neskôr ako stredoškolský pedagóg.

Posledná rozlúčka sa uskutoční 21. marca o 10,00 hod. v Dome smútku na hlavnom cintoríne v Prešove.

Česť jeho pamiatke.

Jozef Mikloš – Mufi
Historická komisia SLSK