Za sestrou Ing. Zorkou Václavovou – Janotovou

1354

Dnes, 18. decembra 2017, v ranných hodinách nás opustila sestra Zorka (*4.8.1925 – +18.12.2017).

Vo svojich dvanástich rokoch vstúpila do skautingu, do 2. odd. SKS Bratislava. Hneď po vojne organizovali radcovské kurzy, aby sa mohli zakladať družiny a oddiely. Zora viedla spolu so sestrou Jarkou Komarzynskou neskôr vydatou Krajčirovičovou druhý dievčenský oddiel.

Cez leto v r. 1946 sa zúčastnila Lesnej školy v Zvonici u Polubnýho a koncom leta na katolíckej  LŠ  v Bechyni u Tábora. V rodine Janotovcov boli až traja skauti a rodičia ich tiež podporovali v tejto ich činnosti. V roku 1947 sa zúčastnila inštruktorskej lesnej školy na Hodruši. Pri Českom Junáku existovali aj katolícke oddiely, ktoré mali stredisko pri olomouckej diecéze. Poriadali aj samostatné radcovské a vodcovské kurzy, kde pôsobila ako inštruktorka. Mali svoju lesnú školu v Ranochoviciach pri Hostýne, kde pôsobila ako inštruktorka. Na skautskom sneme v roku 1948 v Banskej Bystrici bola zvolená za oblastnú vodkyňu Západoslovenskej oblasti. Po februárových udalostiach dostala oznámenie, že jej funkcie sa ujíma akčný výbor.

V roku 1968 sa medzi prvými prihlásila k obnove skautingu. Na sneme v Bratislave ju zvolili za kmeňovú náčelníčku dievčenského kmeňa na Slovensku a v Prahe za miestnáčelníčku  Československého Junáka. V roku 1989 sa zasa hneď spojila s moravskými skautmi a ešte v decembri podali stanovy na Ministerstvo vnútra a začiatkom januára zvolali schôdzu skautov do Bratislavy do Domu mladých prírodovedcov. Zdravotny stav jej zhoršil a na sneme v Žiline už nekandidovala.

Založila oddiel postihnutých skautov pri ústave na Mokrohájskej ulici, ktorý funguje dodnes. Spolupracovala najmä s rakúskymi skautmi, od ktorých v rámci delegácie slovenských skautov doniesla prvýkrát Betlehemské svetlo na Slovensko. Založila tiež oddiel včielok a skautiek pri uršulinskej škole, ktorý viedla sestra Ivanová – Rakša. S nimi chodila každý rok na tábor do lodenice v Hronovciach. Pomáhala manželovi organizovať Skautskú Gildu Slovenska a dodnes v nej činná.

Skautské vyznamenania

  • Hviezda s ľaliami
  • Tri prúty bratstva
  • Za skautskú vernosť  I. stupeň
  • Skautská láska
  • Webenknotenarmreif in Silber 2012

Svojím skautským srdcom ostala skautkou až do svojej smrti.

Sestra Zorka,
NECH TI JE ZEM SLOVENSKÁ ĽAHKÁ!

Posledná rozlúčka sa uskutoční vo štvrtok o 12:00 v Slávičom údolí v Bratislave.

Peter Janota
Historická komisia Slovenského skautingu