Opustila nás sestra Viera Jozafová – Watutka

1403

V utorok (21.11.2017) nás opustila sestra Viera Jozafová – Watutka. Narodila sa 5.8.1950 v Lučenci. Aj vo vyššom veku sa stále aktívne zapájala do výchovy mladých.

Skauti  a skautky ju poznali ako Watutku, ktorá väčšinu svojho skautského života zasvätila výchove tých najmenších vĺčat, ktorým sa metodicky venovala aj vo Vlčiackom kruhu Programovej rady či v tíme Cassiopei, kde bola aktívna do posledných chvíľ. Skautovať začala v 90-tych rokoch v Banskej Bystrici, kedy po sestre Marte prebrala 3. oddiel skautiek a neskôr bola aj pri zakladaní 89. zboru CUPRUM v Banskej Bystrici. V roku 2004 dokončila GILŠ a neskôr jej bola udelená aj inštruktorská hodnosť. Veľmi rada cestovala. Vďaka tomu mnohé a mnohí z nás mohli zažiť výpravy do Anglicka, Švédska, Maroka či za polárny kruh. Kým vládala, bola nadšenou bežkárkou a turistkou a práve túto svoju lásku k horám preniesla aj na nás. Vierka bola vyštudovanou psychologičkou, ktorá skvele prepájala teóriu s praxou. Pracovala v psychologickej poradni, neskôr s bratom Zelinkárom na Katedre environmentálnej výchovy, FPV UMB a nakoniec ako vysooškolská pedagogička na Katedre psychológie PF UMB. Vždy sledovala aktuálne a moderné trendy, bola prísna a náročná, ale zároveň aj veľmi láskavá a veselá. Budú nám chýbať rozhovory, smiech, rady a nápady a to množstvo príbehov, ktoré sme tak radi počúvali. Odpočívaj v pokoji Watutka!

Posledná rozlúčka bude 27.11.2017 v Dome smútku v Lučenci o 14:00 hod.