Registrácia na rok 2019

1617

Tohtoročná registrácia členskej základne Slovenského skautingu bude so zmenami. Tou najväčšou v rámci registrácie na rok 2019 je nepoužívanie tlačených a podpísaných registračných hárkov oddielov.

Minulý rok začala platiť nová celoeurópska smernica k ochrane osobných údajov, tzv. GDPR. Jej dopad postupne zavádzame aj do dokumentov našej organizácie, alebo do dokumentov štátnych inštitúcií, ktoré podporujú našu činnosť skrz dotačné mechanizmy štátu. Koncom roku 2018 vypočulo Ministerstvo školstva naše pripomienky k podmienkam v rámci usmernenia čerpania dotácie a zrušilo povinnosť evidenciu členskej základne skrz podpísané registračné hárky.

Pre správnu registráciu do Slovenského skautingu musia byť vykonané nasledujúce kroky

Jednotlivec

  • odovzdanie prihlášky vypísanej zákonným zástupcom
  • zaplatenie registračného poplatku stanoveného na daný kalendárny rok – 12 €

Organizačná jednotka SLSK registrujúca členov

  • na základe zozbieraných prihlášok vytvoria oddieloví vodcovia profily(osoby) jednotlivých členov v systéme TeePee
  • po vytvorení profilov pre všetkých členov vykonajú elektronickú registráciu oddielu (NETLAČIA SI JU!) a odošlú ju v systéme na schválenie
  • po registrovaní všetkých oddielov vytvoria zboroví vodcovia registračný hárok zboru a ten si vytlačia a nechajú popodpisovať od všetkých oddielových vodcov a podpíšu ho aj oni sami. Podpísaný hárok vložia do obálky a pošlú ho na Ústredie Slovenského skautingu

Zmeny

  • netlačia sa a nepodpisujú sa registračné hárky oddielov
  • registrácia členov bude prebiehať do 15. februára 2019

Často pýtané otázky

1) Každý člen musí mať vypísanú novú prihlášku do organizácie?

2) Musia sa prihlášky každý rok obnovovať?

  • Nemusia. Stačí prihlášky vypísať iba raz a budú platiť až do ďalších legislatívnych zmien.

3) Aký je registračný poplatok?

  • Registračný poplatok na rok 2019 je 12 €.

4) Je nepoužívanie registračných hárkov oddielov v rozpore so Stanovami SLSK?

  • Nie je. Vysvetlíme to v samostatnom článku.

Odporúčame článok: Záverečné správy z podujatí za rok 2018