Ústredie Slovenského skautingu vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Fundraiser

1315

Ústredie Slovenského skautingu vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Fundraiser. Štruktúrovaný životopis spolu s motivačným listom je potrebné zaslať do 20. novembra.

Popis práce

 • Príprava fundraisingovej stratégie a ročného plánu
 • Aktívne vyhľadávanie a oslovovanie slovenských a medzinárodných firemných a inštitucionálnych partnerov, vhodných na podporu projektov, aktivít a rozvoja organizácie
 • Zodpovednosť za celý proces získavania nového partnera až po podpis zmluvy a začiatok spolupráce
 • Zodpovednosť za starostlivosť o partnerov projektov
 • Tvorba a aktualizácia databázy potenciálnych a aktuálnych partnerov
 • Vyhľadávanie grantových výziev slovenských a medzinárodných subjektov na podporu projektov, aktivít a rozvoja organizácie
 • Spolupráca na rozvoji fundraisingu, spoluvytváranie inovatívnych a kreatívnych foriem programov na získavanie významných zdrojov organizácie a na rozvoj individuálneho darcovstva
 • Manažment asignovanej dane z príjmov
 • Tvorba rozpočtov projektov pre donorov
 • Hodnotenie a finančná kontrola projektov grantových programov a tvorba finančných správ

Požiadavky

 • VŠ ekonomického zamerania – II. stupňa
 • Skúsenosti s písaním projektov, prehľad v projektovej logike
 • Jazykové schopnosti – min. anglický jazyk – aktívne
 • Skúsenosti s projektmi EÚ a inými veľkými grantovými schémami – vítané
 • Analytické a strategické myslenie
 • Presnosť a dôslednosť
 • Schopnosť pracovať pod časovým stresom
 • Komunikatívnosť
 • Schopnosť hľadať riešenia, flexibilita, iniciatíva, ochota, zodpovednosť, samostatnosť

Ponúkame

 • Prácu v jednej z najväčších mládežníckych organizácií na Slovensku
 • Prácu s významnou spoločenskou hodnotou
 • Príjemné pracovné prostredie
 • Participáciu na domácich i zahraničných projektoch
 • Možnosť vzdelávať sa
 • Dobrý pocit z práce prinášajúcej a podporujúcej dobré veci a nápady
 • Možnosť účasti na domácich a zahraničných skautských projektoch a aktivitách
 • Flexibilitu pri zodpovednom plnení pracovných úloh

Dátum nástupu: možnosť nástupu od 1.12.2017 alebo dohodou
Výška odmeny: dohodou
Miesto práce: Bratislava
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

V prípade záujmu nám pošlite svoj štruktúrovaný životopis a motivačný list e-mailom na juraj.lizak@skauting.sk do 20.11. 2017.