Ústredie a Scoutshop pod jednou strechou

1353

V najnovších číslach časopisov ste našli záhadný odkaz na novo vznikajúci distribučný kanál Slovenského skautingu SCOUTSHOP s.r.o.

Kto? Prečo? Čo?

SCOUTSHOP je oficiálny distribučný kanál v 100% vlastníctve organizácie, ktorého úlohou je zabezpečiť distribúciu metodických publikácií, propagačných materiálov a oficiálnych súčastí rovnošaty členov SLSK.

Táto právnická osoba vznikla na základe povinnosti, ktorá vyplýva z Organizačného poriadku SLSK, ktorý vraví, že Ústredie je povinné zabezpečiť dostupnosť všetkých povinných súčastí rovnošaty SLSK.

Dlhodobo sme vnímali nedostatok našej organizácie, že nám chýba vlastný kanál, cez ktorý by sme nezávisle na iných osobách vedeli predávať či distribuovať materiály, ktoré vytvárame na Ústredí SLSK pre potreby organizácie, našich členov a priaznivcov.

Scoutshop nie je Ústredie

V rámci budovania nového subjektu bolo najaktívnejšie Ústredie SLSK, ktoré ako výkonný orgán zriadilo túto s.r.o.-čku. Osoba konateľa obchodu a štatutára organizácie je tak isto totožná a napriek tomu si budeme musieť zvyknúť, že SCOUTSHOP nie je Ústredie. Od svojho vzniku si bude musieť kráčať vlastnou cestou, budovať si svoju značku a zvládnuť neľahké prvé krôčiky. Naše dieťatko nájdete vo virtuálnom priestore na adrese www.scoutshop.sk.

Ústredie bude novému obchodu držať palce a pomáhať. Veríme, že aj vy si k nemu nájdete cestu a bude Vám minimálne tak dobre slúžiť, ako Vám slúži Ústredie SLSK.