Príručka pre Skautských vodcov – lesná škola do vrecka

1520

Príručka pre skautských vodcov je výnimočná publikácia, ktorá formovala takmer jednu celú generáciu skautských vodcov a vodkýň. Po viac, ako desaťročí prichádzame s novým vydaním našej vlajkovej lode samovzdelávania.

Čo nájdeme v novom vydaní príručky?

Príručka prešla rozsiahlym redizajnom a grafickým prelomením. Nová grafika pridáva príručke moderný vzhľad vďaka čomu je atraktívnejšia na prvý pohľad. Avšak byť iba atraktívny nestačí, lebo by sme sa ľahko mohli stať iba tak atrakciou.

V príručke sme spravili hlavne viacero obsahových zmien. Nájdeme v nej upravené kapitoly o osobnom napredovaní, oddielovej administratíve a vo viacerých kapitolách sme spravili drobné úpravy. Do príručky sme pridali jednu úplne novú kapitolu, ktorá sa venuje Globálnemu vzdelávaniu.

Čo v knižke nenájdeme?

Po podrobnom zvážení obsahu sme sa rozhodli, že vynecháme súpis aktivít. V dnešnej modernej dobe si väčšina skautov hľadá aktivity a hry na schôdzky skrz internet a aplikácie. Vynechali sme súpis odboriek, výziev a voľných programových modulov. Všetky výzvy a odborky si nájdu naši činovníci na našej internetovej stránke, kde ich aktualizujeme a dopĺňame rýchlejšie, ako vydávame knižky.

Kde si môžete knižku zakúpiť?

Knihu môžete zakúpiť v našom novom skautskom obchode na webe www.scoutshop.sk.