Každý zbor má svoju oblasť

1366

Po Malom sneme 2017 sú všetky zbory a samostatné oddiely Slovenského skautingu zaradené pod oblasti.

Dlhé roky niektoré naše zbory fungovali samostatne, bez zaradenia do konkrétnej oblasti. Stalo sa to potom, ako niekdajšia Trenčianska oblasť pozastavila svoju činnosť. Dnes už však máme znova všetky zbory pod záštitou oblastí.

Poslaním skautských oblastí je metodicky a organizačne pomáhať činnosti zborov a koordinovať spoluprácu zborov v regióne. Taktiež zabezpečujú rozvoj skautingu a organizujú vzdelávacie podujatia.

Na čele oblasti stojí oblastná rada vedená oblastným vodcom alebo vodkyňou. Oblastnú radu volí oblastné zhromaždenie zložené z delegátov členských zborov a samostatných oddielov, ktoré sa koná každé 3 roky.

V súčasnosti fungujú tieto oblasti

Bratislavská skautská rada zastrešuje zbory v Bratislavskom kraji.

Spadajú pod ňu:

 • 1. zbor Baden-Powella Bratislava
 • 11. zbor Biele Delfíny Bratislava
 • 13. zbor Bratislava-Petržalka
 • 34. zbor don Bosca Bratislava
 • 40. zbor Fénix Modra
 • 47. zbor skautov Bratislava-Petržalka
 • 61. zbor Modrý oblak Pezinok
 • 69. zbor M.R.Štefánika Malacky
 • 70. zbor Bratislava
 • 90. zbor Kajmani Bratislava
 • 91. zbor Bratislava
 • 96. Malokarpatský zbor Bratislava
 • 104. zbor Bratislava-Ružinov
 • 110. zbor Vajnory Bratislava
 • 113. zbor Modré hory Bratislava- Petržalka
 • 131. zbor Safari Senec

Západoslovenská skautská oblasť funguje od Trnavy po Dubnicu nad Váhom.

Spadajú pod ňu:

 • 2. zbor Dlhých mačiek Trnava
 • 15. zbor Javorina Nové Mesto nad Váhom
 • 31. zbor Irmy Ševcechovej Trenčianska Teplá
 • 32. zbor Trenčín
 • 52. zbor sv. Juraja Dubnica nad Váhom
 • 80. zbor Piešťany
 • 87. zbor Bufinky Trenčín
 • 88. zbor skautov a skautiek Trnava
 • 93. prístav vodných skautov a skautiek Tortuga Trenčín
 • 117. zbor sv.Františka z Assisi,Horné Sŕnie-Nemšová
 • 62. zbor Strelka Nová Dubnica

Skautská oblasť kniežaťa Pribinu združuje zbory prevažne z územia Nitrianskeho samosprávneho kraja (výnimkou je 8.zbor).

Spadajú pod ňu:

 • 8. zbor Veľká Medvedica Bošany
 • 22. zbor Mamut Chynorany
 • 23. zbor Nitrava
 • 26. zbor sv. Cyrila a Metoda Výčapy – Opatovce
 • 41. zbor T.G. Masaryka Topoľčianky
 • 44. zbor Egrešov Nitra
 • 45. zbor Posledného spojenectva Veľké Zálužie
 • 144. zbor Posolstva B.P. Vráble

Žilinskú skautskú oblasť tvoria zbory z okolia Žiliny a je to mimochodom naša najväčšia oblasť.

Patria sem:

 • 6. zbor skautov a skautiek Púchov
 • 9. zbor Laca Krónera Ružomberok
 • 10. zbor Trstená
 • 12. zbor Scarabeus Žilina
 • 14. zbor Prievidza
 • 25. zbor Vodopád Žilina
 • 30. zbor Bistersa Považská Bystrica
 • 37. zbor Fatran Martin
 • 53. zbor Gentiana Dolný Kubín
 • 55. zbor Lišiak – Vrútky
 • 39. zbor o. b. Jána Vojtaššáka Námestovo
 • 72. prístav Kysuca
 • 99. zbor Žilina
 • 108. Zbor Oriešok Liesek
 • 111. zbor Úsmev Dolná Tižina
 • 152. zbor Javorov Varín

Podtatranská skautská oblasť ako názov napovedá združuje zbory ležiace pod Tatrami.

Menovite:

 • 3. zbor Aničky a Bořivoja Uhrových Kežmarok
 • 46. zbor Biela Nádej Krompachy
 • 64. zbor Štefana Kluberta
 • 66. zbor Eduarda Korponaya
 • 75. zbor o.b. Jána Vojtaššáka Spišská Nová Ves
 • 78. zbor Tatranskí orli Poprad
 • 101. zborl Veselé tváre Svit
 • 122. zbor Anjelov strážnych Poprad
 • 127. zbor Kriváň Hybe

Stredoslovenská skautská oblasť alebo „Stredozem“ Slovenského skautingu.

Spadajú sem:

 • 5. zbor skautov Banská Štiavnica
 • 21. zbor Korčín Zvolenská Slatina
 • 59. zbor Banská Bystrica
 • 73. zbor Tetrov Lučenec
 • 77. zbor Lesná zmes Jastrabá
 • 89. zbor Cuprum Banská Bystrica
 • 102. zbor Huga Bomburu Brezno
 • 106. zbor Akataleptik Detva
 • 1. oddiel Pútnici Žiar nad Hronom

Východoslovenská skautská oblasť zahŕňa viaceré zbory z Košického a Prešovského kraja.

Patria sem:

 • 7. zbor Slanských vlkov Prešov
 • 33. zbor Ordo Salinae Prešov – Solivar
 • 49. zbor Geronimo Prešov
 • 65. zbor Brabeňaki Sabinov
 • 67. zbor skautov a skautiek Stropkov
 • 68. zbor Biele vrany Košice
 • 74. zbor Košice
 • 112. zbor Prameň Prešov – Sekčov
 • 115. zbor Skudos Lipany
 • 120. zbor profesora Pavla Bileca Humenné
 • 126. zbor profesora Hlaváča Hermanovce
 • 133. zbor Čičva Čičava
 • 8. samostatný oddiel Kysak
 • 1. oddiel Lipy Vranov
 • 1. oddiel Profesionáli Snina
 • 1. oddiel Michalovce

Rómska skautská oblasť je tvorená 4 skautskými zbormi rómskych skautov z Terne, Keceroviec a Varhaňoviec.

Všetkým oblastiam držíme palce, aby sa im darilo efektívne fungovať a byť tou pravou podporou pre svoje členské zbory a samostatné oddiely.