Opustila nás Kamila Kadlečková – Kamka

1433

Narodila sa 19. 6. 1934 na Morave. S manželom sa presťahovala do Žiliny. Práve tu obnovovala skauting spolu s bratom Ivanom Jančekom v roku 1968.

Na oblastnom zhromaždení Považskej oblasti dňa 18. 5. 1969 bola zvolená do funkcie zástupcu oblastného vodcu. Po zrušení skautingu v roku 1970 žila ďalej v Žiline, no neskôr sa presťahovala s rodinou do Banskej Bystrice. Obnovenie skautingu ju teda zastihlo v srdci Slovenska. Od roku 1989 aktívne rozbiehala skauting v Banskej Bystrici spolu s ďalšími skautmi. Ako činovníčka bola poverená organizovaním obnoveného skautingu v okrese Banská Bystrica. Dňa 6.7.1990 bola schválená na Náčelníctve Rada dievčenského kmeňa. O pár dní neskôr 28. 7. 1990 bola Rada dievčenského kmeňa v Banskej Bystrici doplnená. Sestra Kamka bola v týchto dňoch zvolená do funkcie zástupkyne kmeňovej náčelníčky. Na začiatku 90-tych rokov bola zvolená v Banskej Bystrici do funkcie Okresnej vodkyne. Aktívne v tomto období pôsobila na okresnej i národnej skautskej úrovni. Zlomovým rokom pre jej skautskú činnosť bol rok okolo 1996, kedy sa z rodinných dôvodov vzdala skautskej činnosti. Zomrela 12.3.2017 v Banskej Bystrici.

Posledna rozlucka s Kamkou bude zajtra 15.marca 2017 o 13:00 hod v krematóriu Kremničke pri Banskej Bystrici.

Ondrej Mihaľko Supo