Čakáme na vaše hlásenia

1393

Aj tento rok by sme radi požiadali všetkých vodcov zborov a samostatných oddielov, aby poslali vyplnené tlačivo Hlásenie o činnosti za rok 2016 spolu s inventarizačnou tabuľkou.

Je to podklad, ktorý nám dopĺňa údaje potrebné k výpočtu výšky dotácie pre Váš zbor/samostatný oddiel na rok 2017.

Vyplnenú tabuľku nám, prosím, pošlite e-mailom na ustredie@skauting.sk,  v termíne najneskôr do 10.4.2017.

S prípadnými otázkami nás neváhajte kontaktovať, radi pri vypĺňaní pomôžeme. Pomocné texty sú aj v samotnej tabuľke.

Ďakujeme za spoluprácu!

Súbory na stiahnutie