Regrantingová tabuľka

1437

Milé vodkyne, vodcovia, na email sme vám odoslali regrantingovú tabuľku spolu s vypočítanými získanými bodmi za rok 2016 a tiež regrantingové kritériá schválené Malým snemom.

Urobili sme maximum preto, aby všetky údaje sedeli. Prosíme vás však o spoluprácu pri kontrole údajov týkajúcich sa vášho zboru. Údaje pre výpočet celkového počtu bodov boli čerpané z Hlásení o činnosti, účtovných dokladov a Vivantu.

V prípade akýchkoľvek otázok, nezrovnalostí, alebo pripomienok k tabuľke a danému počtu bodov, Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali Ústredie, ideálne mailom na ustredie@skauting.sk. Prosíme o vaše vyjadrenie najneskôr do pondelka 15.5.2017 (vrátane). Po vyriešení všetkých otázok uzavrieme tabuľku a začne sa proces rozposielania dotačných zmlúv a samotných transferov.

Všetky informácie týkajúce sa regrantingu môžete nájsť aj na webe v sekcii i.skauting (Financie/Regranting).

Ďakujeme za Váš čas a spoluprácu!