Ako na zborový hárok v Tee-pee

1650

Novinkou registrácie členov na rok 2017 v systéme Tee-pee je Registračný hárok zboru. Jeho generovanie je jednoduché, predtým je však potrebné urobiť niekoľko krokov.

1. Registračné hárky oddielov

Pred vygenerovaním registračného hárku zboru je potrebné vytvoriť odoslať cez Tee-pee registráciu všetkých oddielov v zbore. Postup na zaregistrovanie oddielu nájdete na skauting.sk/skauti/ustredie/ako-na-registraciu-v-tee-pee, bod 6.

2. Údaje zboru

Pre správne vyplnenie údajov v záhlaví Registračného hárku zboru je potrebné správne vyplniť názov a adresu zboru v časti „Údaje“ a kontaktný e-mail v časti „Kontakty“.

3. Funkcie v zbore

Zároveň je v záložke „Funkcie“ potrebné vyplniť v Tee-pee funkcie zborového vodcu a zástupcov zborového vodcu. Kontaktné údaje činovníkov zboru sa vypĺňajú v ich osobnom profile v časti „Kontakty“.

Poznámka: Začnite písať meno alebo priezvisko do políčka Meno a následne vyberte človeka na danú pozíciu zo zoznamu členov zboru.

4. Funkcie v oddieloch

Pre správne vyplnenie údajov v časti „Oddiely patriace do zboru“ je potrebné pre každý oddiel v zbore vyplniť v Tee-pee funkcie oddielového vodcu a zástupcov oddielového vodcu. Funkcie v oddiele sa vyplnia v záložke „Funkcie“ v profile oddielu.  Kontaktné údaje činovníkov oddielu sa vypĺňajú v ich osobnom profile v časti „Kontakty“.

Poznámka: Začnite písať meno alebo priezvisko do políčka Meno a následne vyberte človeka na danú pozíciu zo zoznamu členov oddielu.

5. Registračný hárok zboru

Po doplnení všetkých údajov podľa bodov 1 – 4 vygenerujte Registračný hárok zboru v profile zboru v záložke Registrácia, kliknutím na ikonu tlačiarne.

V prípade akýkoľvek problémov s generovaním registračného hárku kontaktujte ústredie SLSK.