Opustil nás brat Jazvec

281

So zármutkom oznamujeme, že nás 2. októbra 2023, po dlhej a ťažkej chorobe navždy opustil brat Jozef Minarič – Jazvec.

Jozef Minarič, brat Jazvec alebo Dodo, sa narodil 10.2.1970, vyrastal v Bratislave – Ružinove. Po obnove skautingu v roku 1990 sme sa stretli u brata Boniša (brat Sup) na skautskom stretnutí v Prievoze, neskôr sme u neho skladali skautský sľub (ja po druhý raz). Brat Boniš bol v tom čase poverený funkciou okresného vodcu pre okres Bratislava II (neskôr mestská časť Bratislava Ružinov).

Hneď od začiatku sme si niektorí (vekovo mladší) vodcovia vymieňali informácie, ako viesť skautské oddiely, ako rozbehnúť skauting v Ružinove, a v roku 1991 sme zrealizovali prvý skautský tábor na Vývrati, neďaleko obce Kuchyňa. Jazvec bol vodcom 12.oddielu skautov. Od roku 1992 (Hostinec pri Kremnici) sme robili tábory aj so skautkami a včielkami. Od roku 1993 sa nám podarilo s Jazvecom a bratom Strempom vybaviť skautskú klubovňu na Mesačnej ulici, ktorá funguje až dosiaľ.

Každý ďalší rok sme spolu organizovali letné skautské tábory až do roku 1997, približne vtedy Jazvec odovzdal vedenie oddielu, a stal sa vodcom Bratislavskej skautskej rady (BSR), lebo sa chcel viacej venovať starším skautom – roverom. BSR pod vedením brata Jazveca a Paľa Makýša rozbehla mnoho aktivít, získali do prenájmu chatu Kačín (majiteľ Bratislavské lesy), na vyššej úrovni zrealizovali Bratislavské skautské dni (s celoslovenskou účasťou), a na týchto a ďalších podujatiach sa stretávali najmä roveri z Bratislavy, čo motivovalo mladých ľudí pokračovať v skautovaní.

Neskôr, počas funkčného obdobia náčelníka Jozefa Šteffeka (Zelinkára), pracoval brat Jazvec tiež na ústredí Slovenského skautingu, aj neskôr pomáhal, napríklad pri moderovaní skautského snemu. 

Počas týchto rokov prežitých v skautingu sme sa stali s Jazvecom priateľmi, aj keď sa naše cesty po roku 2001 uberali iným smerom. Keď si Dodo založil rodinu, pracoval ako správca majetku Evanjelickej cirkvi AV v Bratislave, taktiež boli veľmi aktívni s jeho manželkou Katkou v tejto cirkvi. 

V júli v roku 2020 mi povedal, že mu diagnostikovali vážne ochorenie, zhubný nádor na pľúcach. Postupne absolvoval liečby, ale neskôr sa jeho stav zhoršil, a dnes brat Jazvec skonal. 

Dodo, ostávaš v našich srdciach, teda v srdciach mnohých kamarátov a kamarátok, bratov a sestier.

V Bratislave 2.12.2023

Ján Pokorný – Johany