Ako predísť krízovým situáciám

814
Foto: Roman Kortiš

Skautské tábory poskytujú príležitosť na vyskúšanie a ozrejmenie si mnohých praktických vedomostí a zručností. Niekedy sa tábor nezaobíde bez nejakej krízovej situácie, ktorú je potrebné ad hoc vyriešiť. Aj riešením takýchto situácií mladí ľudia získavajú skúsenosti využiteľné mimo skautingu. Pre predchádzanie akýchkoľvek situácií je dôležitá predovšetkým prevencia, na ktorú sa môžu táboroví vedúci dostatočne pripraviť a predísť tak mnohým nepríjemnostiam.

Keďže je každé skautské táborisko iné a niečím iným špecifické, nedá sa napísať všeobecný krízový manuál na všetky typy kríz, ktoré môžu na tábore nastať. Preto odporúčame spísať si vlastný krízový manuál pre konkrétne situácie alebo sa aspoň zamyslieť nad konkrétnymi situáciami, ktoré môžu nastať. Keby nastala nejaká krízová situácia na tábore, je dobre byť pripravený a predísť tak vzniku paniky.

Najčastejšie situácie, s ktorými sa môžeme stretnúť na tábore:

 • vážny úraz
 • virózy
 • stratené dieťa
 • príchod cudzej osoby do táboriska
 • búrka, silný vietor
 • povodeň
 • požiar
 • blízky výskyt medveďov/inej zvery

Ako sa môžeme na tieto situácie pripraviť?

 • Premyslieť si, aké sú príčiny vzniku krízových situácií.
 • Premyslieť si, ako by sme danú krízovú situáciu riešili.
 • Napísať si krízový plán.
 • Naštudovať si informácie o situáciách, v ktorých máme nedostatky.

Pri písaní krízového plánu nám môžu pomôcť tieto otázky:

 1. Kto bude zodpovedná osoba a jej zástupca, ak nastane konkrétna krízová situácia?
 2. Ako by sme postupovali, ak sa potok, ktorý je vedľa nášho táboriska, začne liať na táborisko?
 3. Ako by sme postupovali, ak by sa potok vylial a začal nás vytápať?
 4. Podsady na táborisku máme postavené pod stromami. Čo ak príde búrka a strom sa zlomí?
 5. Ako zabezpečíme, aby nám v prípade silnej búrky a vetra nezničilo stany, podsady, hangáre a pod.? Čo ak sa nám niečo z toho zničí?
 6. Ako zabezpečíme, aby v prípade búrky zostali účastníci ukrytí a nechodili von?
 7. Ako by sme postupovali, ak nám polovica dospelých ľudí zodpovedných za tábor ochorie pred táborom/na tábore?
 8. Ako budeme postupovať, ak nám vypukne na tábore viróza a chytí to viac ako polovica tábora?
 9. Ako budeme postupovať, ak sa na tábore stane úraz a budeme musieť ísť s účastníkom do nemocnice – máme auto na táborisku/nemáme auto na táborisku?
 10. Ideme táboriť na miesto, kde sa často vyskytujú medvede. Aké prevencie urobíme, aby nám neprišiel do táboriska medveď? Akým situáciám sa musíme vyvarovať, aby sa účastníci s medveďom nestretli?
 11. Ako by sme postupovali, ak príde na táborisko medveď?
 12. Ako budeme postupovať, ak do táboriska príde pes a bude javiť známky agresie?
 13. Aké prevencie musíme urobiť pred tým, ako sa účastníci tábora chystajú plniť výzvy Výsadok a Tri orlie perá?
 14. Ako zabezpečíme, aby neplnoletí účastníci neodchádzali z táboriska počas tábora?
 15. Ako zabezpečíme, aby sa nám dieťa nestratilo v lese?
 16. Ako by sme postupovali, ak sa nám dieťa stratí v lese?
 17. Ako by sme postupovali, ak nám na táborisko prídu neohlásené cudzie osoby z dediny?
 18. Ako budeme postupovať, ak sa počas táboráku zapáli okolitá tráva?

Najlepší spôsob, ako sa vyhnúť krízovým situáciám je prevencia. Je vhodné sa zamyslieť nad tým, čo všetko sa nám môže stať a urobiť preventívne opatrenia, aby sme týmto situáciám predišli (napr. nebudeme stavať podsady/stany a pod. pod stromami pre prípad búrky).

Vždy sa môžu stať situácie, ktoré sa nedajú predvídať alebo sa na ne nevieme úplne pripraviť. V takýchto krízových situáciách je potrebné vedieť, ako sa zachovať, či ako postupovať…

Ako sa zachovať v krízovej situácii?

1. Najdôležitejším krokom je zastaviť sa a zamyslieť sa nad situáciou a nad tým, čo je potrebné urobiť ako prvé. Skvelou pomôckou ako na to je pravidlo STOP:

S – Stop! – Zastav sa – Na pár sekúnd sa zastav a ukľudni sa.

T – Think! – Zamysli sa – Oddeľ fakty od domnienok a emócií.

O – Orient! – Zorientuj sa – Sformuluj si pár základných viet o tom, čo sa stalo.

P – Plan! – Plánuj – Urči si poradie aktivít, v akom budeš postupovať.

2. Vyhľadať pomoc od kohokoľvek, kto je na blízku a vie v situácii pomôcť (napr. zavolať záchranku, utíšiť ostatných účastníkov tábora a pod.).

3. Poskytnúť prvú pomoc dotknutým osobám – prepravu k lekárovi, privolanie pohotovosti, dostať všetkých účastníkov mimo zóny ohrozenia a pod.

4. Spísať protokol o udalosti s menami a osobnými údajmi zraneného/svedkov, popisom udalosti, časov a popisom poskytnutej prvej pomoci. Nafoťte udalosť.

5. Podľa potreby nahlásiť udalosť na táborovú linku pomoci SLSK. Ak si nie ste istí, či je potrebné udalosť nahlásiť, nič nepokazíte tým, ak ju nahlásite.

Tel. číslo: 0949 472 140.

6. Nahlásiť udalosť rodičom zraneného – poskytnúť pomoc, prejednať ďalší postup.

7. Porozprávať sa o situácii s ostatnými deťmi – ukľudniť ich.

8. Podľa potreby nahlásiť udalosť záchranným a iným zložkám (polícia, hasiči, záchranári, starosta obce, lesníci a pod.).

Nehovorte o situácii s médiami bez vedomia Ústredia SLSK.