Malý snem: rozpočet schválený a veľké plány pred nami

686
Foto: Vladislav Kakody

Prvýkrát od posledného Skautského snemu sa nám podarilo zorganizovať prezenčný Malý snem v Skautskom dome v Banskej Štiavnici, ako sa zvykol konať aj pred rokom 2020. Program bol aj vďaka plnej víkendovej forme rozmanitejší a obohatený o nové bloky oproti Malým snemom v predchádzajúcich rokoch. Hoci odpočty jednotlivých rád, Ústredia a Náčelníctva prebehli online ako aj po minulé roky.

Veľká časť programu Malého snemu stála na networkingu a spoločnom tvorení, diskusiách a zdieľaní sa vo vybraných, moderovaných témach. Spoločne sme sa pozreli na témy, ako sú strategický plán, Skautská služba, safe from harm či podporu dospelých v zboroch a oblastiach. Celý piatok bol venovaný priamo oblastiam, kde sa uskutočnilo historicky prvé offline stretnutie UNO (Ústredie – Náčelníctvo – oblasti).

Foto: Vladislav Kakody

Delegáti Malého snemu schvaľovali rozpočet na rok 2023 a taktiež sa otvárali témy transformácie a prípadných zmien stanov, ktoré budú témou Skautského snemu v októbri. Dozvedeli sa taktiež horúce informácie a aktualizácie novej vizuálnej identity a taktiež termín, kedy bude zverejnená pre skautskú a neskautskú verejnosť. Koordinátor CEJ24, ktoré bude na Slovensku, predstavil víziu aj projektovú časť Stredoeurópskeho Jamboree, ktoré už tím dobrovoľníkov začína pripravovať. 

Priestor tohto celonárodného stretnutia národnej úrovne sa využil aj na udeľovanie ocenení Skaut roka a Orlí skaut. Niekoľko ocenených si prišlo cenu aj osobne prevziať.

Ocenení skauti roka Foto: Vladislav Kakody

Napriek tomu, že sme mali naozaj plný program, ktorý skončil až v nedeľu poobede, hodnotíme Malý snem ako veľmi produktívny priestor, kde sa stretli delegáti z celého Slovenska, ktorí majú chuť a záujem posúvať našu organizáciu vpred.