Projekty, ktoré sa rozbehnú v plnom prúde vďaka novej kolegyni

747

Na Ústredí Slovenského skautingu sme medzi sebou privítali novú kolegyňu, ktorá sa bude venovať 3 veľkým projektom, ktoré sa vám bude snažiť priblížiť. Ktoré to sú? Globálne vzdelávanie, Rómsky skauting a Safe from harm. Jej úlohou bude projekty oživiť a dostať k čo najväčšiemu počtu skautov. Líviu môžete kontaktovať na livia.orlovska@skauting.sk.

Povieš nám niečo v krátkosti o sebe?

Volám sa Lívia Orlovská, skautským menom Apelka, moja alma mater je 70. zbor Bizón víťazí! Bratislava, kde si žijem skautským životom od zimy roku 2011. Moje skautské aktivity si prešli rolou radkyne, manažmentu táborovej kuchyne a osobných zborových projektov, člena tímu Radcovského fóra či CEJ2022. Môj osobný život charakterizuje štúdium v Prahe, najprv na strednej škole, potom na prírodovedeckej fakulte UK odbore ochrany životného prostredia. Mimo povinných aktivít a skautingu cvičím na akordeon a chodím do prírody. Voľný čas vypĺňam myšlienkovou aktivitou, ako s týmto časom naložiť a do čoho ďalšieho sa pustiť.

Aká je tvoja vízia s Globálnym vzdelávaním?

Globálne vzdelávanie si dáva za cieľ otvárať nám oči pre realitu súčasného globalizovaného sveta a tým vďaka získaným vedomostiam zasadeným do súvislostí, porozumeniu problému a kritickej reflexii, prinášať pozitívnu a zmysluplnú zmenu pre naše okolie. V Globálnom vzdelávaní sa venujeme oblastiam ľudských práv, udržateľného spôsobu života, rešpektu rôznorodosti a kritickému mysleniu. Mojou víziou je priniesť povedomie o možnostiach a význame globálneho vzdelávania do všetkých úrovní, v ktorých skauting funguje, teda od družín a družinoviek až po veľké národné akcie formou prednášok a workshopov. S globálnym vzdelávaním sa tiež nesie heslo „mysli globálne, jednaj lokálne.“ Považujem za veľmi dôležité viesť a podporovať jednotlivcov, no najmä tímy s participatívnym spôsobom práce, ktorí vidia vo svojom blízkom okolí priestor pre pozitívnu zmenu a majú predpoklady priniesť kvalitnú zmenu práve aj vďaka vedomiu globálnych súvislostí. Chcem sa preto zamerať na vytvorenie fungujúceho tímu Globálka, vzdelávanie o globálnych témach v Skautingu a podporu projektov prospešných pre spoločnosť.

Aká je tvoja vízia s Rómskym skautingom?

Rómsky skauting je projekt fungujúci už dvadsať rokov, ktorý vznikol a funguje s vierou, že všestranná skautská výchova mladej generácie Rómov je cestou k zlepšeniu ich postavenia v spoločnosti a získaniu lepších životných príležitostí. Mojou víziou je byť najmä podporou pre fungujúce rómske oddiely a pomáhať, či motivovať  vznik nových. Vnímam, že z mojej pozície v Bratislave mám malý dosah na dianie na východnom Slovensku, kde najmä Rómsky skauting funguje, preto chcem vytvoriť a podporovať fungujúci tím ľudí z Východoslovenskej skautskej oblasti. Bude mojou snahou podporovať najmä integráciu rómskych skautov v Slovenskom skautingu, vzdelávanie ich radcov a vodcov a vytváranie priestoru pre vzájomnú komunikáciu.

Aká je tvoja vízia so Safe from harm?

Safe from harm, alebo bezpečnosť a ochrana detí v Skautingu, má za cieľ vytvárať priestor, kde sa každý člen môže cítiť bezpečne a dospelí v skautingu sú schopní toto bezpečné prostredie vytvárať. Preventívne kroky k ochrane detí v Skautingu sú už bežnou súčasťou pri účasti na medzinárodných skautských akciách, napríklad formou povinných online vzdelávaní s podmienkou úspešne zvládnutého záverečného testu. Víziou je priniesť tieto štandardy aj do Slovenského skautingu. 

Čo bude pre teba najväčšia výzva?

Keď nad tým tak premýšľam, každý z projektov má svoje vlastné úskalia a výzvy. Na niektoré sa dá pripraviť, iným predísť. Nezdary ma však dokážu zasiahnuť veľmi osobne, preto bude pre mňa osobná výzva vedieť si poradiť aj s neúspechom a naopak ho pretvoriť v môj prospech a osobnostný rast. 

Na čo sa naopak veľmi tešíš pri práci na projektoch či na Ústredí?

Všetky tri projekty pokladám za veľmi zmysluplné s veľkým dosahom a potenciálom na pozitívnu zmenu v spoločnosti. Preto sa na prácu na nich teším. Osobne mám, aj vďaka svojmu štúdiu, najbližšie ku Globálnemu vzdelávaniu, preto si myslím, že práca na tomto projekte bude pre mňa najväčším potešením a priestorom pre sebarealizáciu. Tiež sa teším, že vďaka práci na Ústredí sa zoznámim s ďalšími aktívnymi skautmi, ktorí ma inšpirujú svojím veselým postojom k životu a priehršťou dobrých nápadov.