Dôležité administratívne dátumy a online kalendár

789

Aj v tomto kalendárnom roku nás čakajú v rámci administratívy dôležité termíny, na ktoré treba myslieť.

 • 31. január – zaslanie registračného hárku zboru + zaplatenie registrácie na Ústredie SLSK
 • 31. január – zaslanie účtovnej závierky zborov a oblastí na Ústredie SLSK
 • 1.- 28. február – vyplnenie hodnotenia kvality oddielov za rok 2022
 • 10.-12.3. 2023 Malý snem
 • 31. marec – posledná možnosť venovať 2 % zo strany firiem a fyzických osôb, ktoré si podávajú daňové priznanie sami
 • 31. marec – bežný termín na podanie daňového priznania na miestne príslušný daňový úrad
 • 1.4. – 15.5. – vyplnenie hodnotenia kvality zborov a oblastí
 • 30. apríl – posledná možnosť venovať 2 % zo strany zamestnancov
 • 31. august – zaslanie dotačnej zmluvy na Ústredie SLSK
 • júl/august – dva týždne pred táborom – poslať hlásenie o tábore
 • 1. september – Začiatok možnosti registrovať sa za prijímateľa 2% na notárskom úrade pre ďalší rok
 • 30. september – posielanie záverečných správ za obdobie 1.1. – 31.8. 
 • 15. október – vyúčtovanie bežnej dotácie MŠ pre zbory a samostatné oddiely pod oblasťami
 • 20. – 22.10.2023 XIX. Skautský snem
 • 1. december – vyúčtovanie dotácie MŠ pre oblasti
 • 15. december – ukončenie registrácie za prijímateľa 2 % na notárskom úrade pre rok 2023

Raz za tri roky – Zaslať zápisnicu zo zborového/oblastného zhromaždenia (zborových/oblastných volieb) na Ústredie 

Prehľadný kalendár

Môžete si tiež do vašich online Google kalendárov pridať kalendár SLSK, v ktorom sú aj tieto termíny  zaznamenané. Budú sa v ňom tiež objavovať dátumy národných či oblastných podujatí. Dôležité termíny tak môžete mať poruke kedykoľvek a kdekoľvek.

Ak v kalendári niektoré podujatie chýba, stačí vyplniť formulár a podujatie do kalendára pridáme.