Ústredie počas vianočných sviatkov

315

Počas vianočných sviatkov si zamestnanci Ústredia SLSK tradične čerpajú dovolenku a preto tu pre vás budeme až po Novom roku.

Zamestnanci Ústredia vám budú k dispozícii na telefóne po 3.1.2023.
Osobne sa môžete zastaviť a dohodnúť sa s konkrétnym zamestnancom po 9.1.2023.
Ak by ste potrebovali niečo urgentne vyriešiť môžete sa obrátiť na e-mail: barbora.bacova@skauting.sk – váš dopyt vyriešime hneď, ako sa bude dať.

Ďakujeme vám.

Zároveň by sme sa Vám, ktorí ste našimi členmi, priaznivcami alebo sem len z času na čas zablúdite, radi poďakovali za krásny rok 2022.
Želáme vám krásne a pokojné vianočné sviatky. Nech ich prežijete kľudné a neuponáhľané v kruhu rodiny a najbližších. Plné lásky a pokoja. Tak skautské a veselé, priatelia! 🙂

Tešíme sa na spoločné zážitky v ďalšom roku!