Nová koordinátorka Skautskej služby

598
Foto: archív Skautská služba

V júli sme k nám oficiálne privítali novú kolegyňu na pozícii koordinátorky Skautskej služby. Denisa Bradiaková, skautským menom Člečo, prebrala tak širokú agendu po tých, ktorí to mali na starosti doteraz – riaditeľke Ústredia SLSK a bývalej koordinátorke. 

Čaká ju neľahká úloha – byť hneď v lete nápomocná všetkým táborom, ktoré medzi sebou privítajú deti z Ukrajiny a zorganizovať v auguste tábory pre skautov z Ukrajiny. Bude sa venovať aj téme integrácie detí do našich jednotiek. V jej rukách bude aj celá vízia iniciatívy Skautská služba, ktorá má veľký potenciál. 

Môžete ju kontaktovať na e-mail: sluzba@skauting.sk a tel. čísle: 0947 943 729.

Kto je Denisa Bradiaková?

Denisa, skautským menom Člečo, je absolventka Žilinskej univerzity v Žiline v odbore elektronický obchod a manažment. Rada by všetky svoje vedomosti a skúsenosti pretavila do praxe. Od svojich 12 rokov sa aktívne venuje skautingu v 9. zbore Laca Krónera Ružomberok. V zbore si prešla rôznymi funkciami od zástupcu radcu družiny, radcu družiny až po oddielovú vodkyňu 1. oddielu Baracudné akvárium, kde pôsobí od roku 2015. V súčasnosti zastáva aj pozíciu zástupkyne zborového vodcu. V minulosti bola aj súčasťou vzdelávacieho tímu radcovských kurzov v ŽSO.

Na čo sa teší?

,,Veľmi sa teším, že môžem pracovať v tak skvelom kolektíve skautov a môžem pomôcť projektu Skautskej služby ďalej rásť. Je to pre mňa veľká výzva, ale popasujem sa s ňou čo najlepšie, ako budem len vedieť :).”

My jej budeme držať palce a budeme s ňou na celej jej ceste.