Skautské letné tábory a finančná podpora zborov pre deti z Ukrajiny

514
Foto: Visual Stories Micheile, Unsplash

Iniciatíva Skautskej služby sa rozhodla finančne a materiálne podporiť zbory, ktoré zoberú na svoje skautské letné tábory deti z Ukrajiny.

Koho podporíme?

Podporených bude 60 ukrajinských detí. Rozhodujúci bude termín podania žiadosti, avšak maximálny počet detí na tábor je 10. V prípade väčšieho počtu deti, budeme žiadosti posudzovať individuálne.

Skautské zbory budú podporené výškou táborového poplatku za ich skautský letný tábor na 1 dieťa.

Ukrajinské deti, ktoré sa zúčastnia skautského letného tábora, obdržia táborový balíček (výbavu) v hodnote 100 € / 1 dieťa. Táborový balíček bude obsahovať:

 • skautskú šatku,
 • spacák,
 • karimatku,
 • ešus,
 • príbor,
 • hrnček,
 • baterku/čelovku,
 • rýchloschnúci uterák,
 • batoh.

Podmienky finančnej podpory

 • Vyplnená žiadosť o finančnú podporu detí z Ukrajiny pre skautské zbory alebo kontaktovanie skautskej služby formou e-mailu (sluzba@skauting.sk)
 • Žiadosť musí byť podaná najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom tábora.

Ako treba postupovať?

Pre finančnú podporu je nutné vypísať tento formulár.