Spriateľme sa s ukrajinskými deťmi – pozvime ich do našich oddielov a ukážme im skauting

835
Foto: Matej Vernarský

Každé dieťa potrebuje mať okolo seba bezpečné prostredie, niekam patriť a cítiť sa ako doma. Máloktorí z nás si vedia predstaviť, čo prežívajú deti, ktoré k nám prichádzajú z Ukrajiny, utekajú zo svojich domovov, hľadajú si nové zázemie, nových kamarátov, nové záujmy… začínajú nový život. Pozvanie týchto detí na naše skautské stretnutia môže byť prvým krokom, ako niekomu pomôcť a spríjemniť nový začiatok.

Hneď po vypuknutí vojny sa celá naša organizácia zapojila do rôznych foriem pomoci Ukrajine, od humanitárnych zbierok, cez animátorstvo v azylových táboroch až po dobrovoľnícku činnosť a koordináciu dobrovoľníkov na hraniciach. Iniciatíva Skautská služba, ktorá našla svoje uplatnenie v dobe pandémie na Slovensku v rokoch 2020 a 2021, opäť rozbehla svoju činnosť. V rámci pomoci Ukrajine sa začalo písať množstvo projektov a grantov, do ktorých sa zapájajú mnohé organizácie.

Po viac-menej ustálenej situácii na hraniciach prišla otázka „A čo ďalej?“ Ako najlepšia udržateľná cesta sa javila premýšľať nad krokmi, ako pomôcť ľuďom, ktorí k nám prišli, z čoho sa vyvinula aj otázka, ako prijať a začleniť ukrajinské deti do našich skautských jednotiek. Uvedomujeme si, že mnohé skautské jednotky sú vyťažené aktivitou so svojimi aktuálnymi členmi a je pravdepodobné, že nie všetky budú môcť vo veľkej miere prijímať ukrajinské deti do svojich radov. Situácia, ktorej čelíme, je však pre všetkých nová a nikto z nás nevie odhadnúť, ako dlho bude pretrvávať. Preto sme sa rozhodli aspoň malými krokmi začať pracovať na dlhodobom projekte, ktorý, veríme, bude viesť k inklúzii či už teraz prichádzajúcich ľudí z Ukrajiny alebo aj iných minoritných skupín.

Jeden z prvých krokov, ktoré sme zvolili, je vydanie Metodiky k začleneniu ukrajinských detí do Slovenského skautingu, ktorú sme takmer v celom obsahovom znení prebrali od Českého Junáka. Je pravdepodobné, že sa metodika bude časom meniť a vyvíjať, vítané sú všetky návrhy a podnety na úpravu.

Nasledujúce týždne plánujeme distribuovať do zborov náborové plagáty v ukrajinskom jazyku s miestom na vlastný kontakt. Ďalším krokom je tiež preklad príručky Nováčik, ako aj iných materiálov a ich zverejnenie v PDF verzii na webovej stránke.

Stiahnite si metodiku

Všetky vaše podnety, návrhy či otázky môžete písať na program@skauting.sk alebo môžete vyplniť tento formulár.