Ústredie počas Vianočných sviatkov

816

Počas Vianočných sviatkov si zamestnanci Ústredia Slovenského skautingu tradične čerpajú dovolenku a preto tu pre vás budeme až po Novom roku.

  • Zamestnanci Ústredia vám budú k dispozícii na telefóne po 3.1. 2022.
  • Osobne sa môžete zastaviť a dohodnúť sa s konkrétnym zamestnancom po 10.1. 2022.
  • Ak by ste potrebovali niečo urgentne vyriešiť môžete sa obrátiť na e-mail: barbora.bacova@skauting.sk – váš dopyt vyriešime hneď, ako sa bude dať.

Ďakujeme Vám.

Zároveň by sme sa vám, ktorí ste našimi členmi, priaznivcami alebo sem len z času na čas zablúdite, radi poďakovali za krásny rok 2021. Želáme Vám krásne a pokojné Vianočné sviatky. Nech ich prežijete kľudné a neuponáhľané v kruhu rodiny a najbližších. Plné lásky a pokoja. Tak skautské a veselé, priatelia!

Tešíme sa na vás v novom roku!