Nová platforma pre darovanie a podporu skautingu pre všetkých

675

Jedným z ukazovateľov zdravého financovania organizácie sú viaczdrojové príjmy. To platí pre celý Slovenský skauting i pre nižšie organizačné zložky. Jednou z možností je individuálne darcovstvo a my vám prinášame tipy ako na to.

Čo predstavuje projekt Podpor skauting?

Po niekoľkých analýzach a konzultáciách sme sa rozhodli pretvoriť platformu Klub priateľov skautingu (KPS) do nového šatu a nazvali ju jednoducho Podpor skauting. Hlavnými zmenami bolo odstránenie bariéry výberu projektov hneď na začiatku a zjednodušili sme tak darcom cestu k finančnému príspevku. Potencionálny darcovia, ktorí sa zaujímajú o aktivity skautingu si môžu prečítať, čo samotný skauting znamená a čomu sa venuje a prečo by ho mali podporiť. Cieľom tejto platformy je osloviť ľudí s pozitívnym vzťahom ku skautingu, jeho činnosti a hodnotám, ktorí môžu finančne podporiť organizáciu. Klub priateľov skautingu úplne nezanikol a ponechali sme ho na stránke ako miesto pre zoskupovanie pravidelných darcov, ktorí zohrávajú kľúčovú úlohu vo fundraisingu SLSK. Okrem pravidelných darcov si informácie o možnostiach podpory nájdu aj firmy. Firmy nás môžu podporiť finančne, materiálne alebo aj napríklad pomáhaním pri školeniach či dobrovoľníctvom.

 • Budeme radi ak sa o tejto platforme dozvie čo najviac ľudí, tak neváhaj a zdieľaj – Podpor skauting!

Individuálne darcovstvo pre nižšie organizačné jednotky

Vďaka nástrojom, ktoré Ústredie používa, si môžete vytvoriť vlastnú zborovú darovaciu výzvu na finančnú podporu. Využitím darovacieho modulu splníte rovno aj všetky legislatívne náležitosti na získavanie financií, možnosť kontaktovania darcov a ďalšej starostlivosti o nich.

Na Ústredie SLSK sa môžete obrátiť s požiadavkou o vytvorenie darovacej výzvy na platforme Darujme.sk, ktorá vám zjednoduší proces získavania darov a s otázkami, ktoré vám radi zodpovieme. Samotná réžia a propagácia vlastnej kampane, však už bude na vás.

Ako na vlastnú kampaň, prostredníctvom individuálneho darcovstva?

 1. So zborovou radou, prípadne s tímom, ktorý sa venuje fundraisingu na zborovej úrovni, si spravte brainstorming, na čo by ste potrebovali vyzbierať peniaze.  
 2. Vytýčte si jeden cieľ, na ktorý sa počas kampane zameriate.
 3. Definujte si očakávané výsledky (kvantifikovateľné, kvalitatívne), aby ste ich vedeli jasne komunikovať, ale aj aby ste po skončení kampane vedeli zhodnotiť mieru úspešnosti a spísať si poučenia do ďalších kampaní.
 4. Určite si cieľovú skupinu, na ktorú chcete smerovať kampaň. 
 5. Na základe určenia cieľovej skupiny prispôsobte spôsob komunikácie a komunikačné kanály, ktoré budú vašimi nástrojmi. 
 6. Vytvorte si časový plán – Harmonogram kampane. 
 7. Spíšte si plán detailných krokov ako budete postupovať pri propagácii, komunikácii s potencionálnymi darcami, určte si úlohy, aby bolo jasné, kto má čo na starosť.
 8. Napíšte na e–mail zuzana.slobodova@skauting.sk a dohodnite všetky detaily k vytvoreniu darcovskej výzvy a k spusteniu kampane 
 9. Spustite kampaň na svojich sociálnych sieťach, webe či v e–mailoch.
 10. Po úspešnej kampani sa nezabudnite poďakovať darcom a informujte ich, koľko sa vám podarilo vyzbierať peňazí. Keď zrealizujete váš cieľ, určite ich informujte aj prostredníctvom fotiek.