Betlehemské svetlo príde na Slovensko aj tento rok. Skauti veria, že spolu s ním príde počas sviatkov aj pokoj a nádej 

2224
Prebratie Betlehemského svetlo v Linzi v roku 2018. Foto: Marián Suvák

BRATISLAVA – 2. decembra 2020. Betlehemské svetlo skauti prinesú na Slovensko už po tridsiaty prvýkrát a počas predvianočného obdobia zabezpečia jeho distribúciu po celej krajine. 

Slovenskí skauti prevezmú v sobotu 12. decembra Betlehemské svetlo od skautov z Rakúska. Tento rok sa netradične, vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s koronavírusom, presunie odpálenie zo slávnostnej ceremónie na hraničný priechod neďaleko Bratislavy. Skauti tak neprekročia štátne hranice, no aj napriek tomu zabezpečia, aby sa Plamienok z Betlehema dostal aj k nám.

V dopoludňajších hodinách nasledujúceho dňa, v nedeľu 13. decembra, odovzdajú Betlehemské svetlo na poľsko-slovenských hraniciach poľským skautom a následne popoludní na ukrajinsko-slovenských hraniciach skautom z Ukrajiny. “Z veľkých odovzdávacích a preberacích slávností sa tento rok presunieme na hraničné priechody, kde sa v čo najväčšej miere bezkontaktne a hlavne bezpečne v malom počte stretneme. Tentokrát s nádychom nostalgie a spomienok do dávnejších čias, kedy cestovať za hranice nebolo vôbec jednoduché,” hodnotí Marián Suvák, koordinátor Betlehemského svetla na Slovensku. Aj vďaka slovenským skautom bude Betlehemské svetlo tradične putovať cez celé Poľsko, pobaltské krajiny a Rusko až na Sibír. Tvoria tak dôležitú súčasť pri jeho ceste smerom k našim severným a východným susedným krajinám.

V úvode nasledujúceho týždňa prijme Betlehemské svetlo prezidentka Slovenskej republiky, pani Zuzana Čaputová. Pôjde tak o prvé oficiálne prijatie na Slovensku. Plamienok z Betlehema odovzdajú skauti symbolicky ľuďom počas nasledujúceho, posledného predvianočného víkendu, na sv. omšiach v sobotu 19. a v nedeľu 20. decembra v kostoloch po celom Slovensku, kde bude rovnako ako vo väčšine slovenských kostolov k dispozícii pre verejnosť až do Vianoc. Samotná distribúcia po Slovensku bude prebiehať v nasledujúcich dňoch, aby pár dní pred Štedrým večerom bolo Betlehemské svetlo dostupné v čo najväčšom počte miest. Odpaľovanie Betlehemského svetla bude prebiehať so zreteľom na všetky aktuálne platné bezpečnostné a hygienické opatrenia, vždy so snahou o bezkontaktnosť a bez zhromažďovania. “V aktuálnej situácii sme si plne vedomí, že prepravovať Betlehemské svetlo naprieč celou krajinou nemusí byť tým najvhodnejším spôsobom na šírenie tejto zabehnutej vianočnej myšlienky. Máme za to, že verejne iniciovať odpálenie Svetla na viac ako 330 vlakových staniciach, by nebolo zlučiteľné s dodržaním všetkých bezpečnostných opatrení. Preto sme sa rozhodli tento rok Betlehemské svetlo vlakmi neprepravovať,” vysvetľuje Suvák. Hlavnými miestami na odpálenie Betlehemského svetla tak primárne budú kostoly a tradičné stanovištia v mestách. O jeho šírenie sa skauti postarajú v predchádzajúcich dňoch, aby v ten správny čas bolo dostupné pre všetkých ľudí, ktorí si v týchto časoch chcú  rozžiariť svoje príbytky a naplno tak prežiť všetky posolstvá, ktoré so sebou nesie. Aj tento rok pripravujú skauti interaktívnu mapu s vyhľadávaním, kde bude v rámci Slovenska Betlehemské svetlo dostupné. „Skauti majú radi výzvy a priniesť Betlehemské svetlo v tomto roku je bezpochyby jednou z nich. Tentoraz však budeme chrániť okrem plamienka aj seba a svoje okolie.“ uzatvára Suvák. Mapa so zoznamom je dostupná na internetovej stránke www.betlehemskesvetlo.sk a skautskí dobrovoľníci ju každým dňom aktualizujú. Potrebné je však dodať, že vzhľadom na spôsob šírenia Svetla odpaľovaním zo sviečky na sviečkuje v skutočnosti jeho dostupnosť mnohonásobne vyššia.

Snahou skautov bude v tomto roku priniesť Betlehemské svetlo v čo najväčšej miere na miesta, kam zavítalo už v minulosti. Výnimkou nebude ani Lomnický štít, kam sa ho budú snažiť vyniesť skautky a skauti z Podtatranskej skautskej oblasti. To, či sa im to pár dní pred Štedrým dňom podarí, tentokrát nezáleží len na počasí, ale hlavne na podmienkach, ktoré umožnia prevádzku lanoviek. V oboch možných prípadoch však Betlehemské svetlo do Vysokých Tatier zavíta, aby symbolicky z vyššej nadmorskej výšky zasvietilo na celé Slovensko.

Prvýkrát prevzali slovenskí skauti Betlehemské svetlo od rakúskych skautov v roku 1990 a odvtedy ho každoročne distribuujú ľuďom po celom Slovensku. Tradične ho odpaľujú na ekumenickej slávnosti, kam ho prinesie z Baziliky Narodenia Pána v Betleheme Dieťa svetla – rakúske dievča alebo chlapec, ktorí toto vyznamenanie získali za svoje príkladné správanie,  ochotu pomáhať druhým a povšimnutiahodné skutky.

Tohtoročné Dieťa svetla však pochádza priamo z Betlehema. Deväťročná Maria Khoury už 16. novembra odpálila z večného plameňa horiaceho v Bazilike Narodenia Pána tohtoročné Betlehemské svetlo. Plamienok sa tak bezpečne dostal k našim západným susedom, kde si počká na druhú decembrovú sobotu, kedy sa začne jeho púť.

Tradícia Betlehemského svetla v Európe vznikla už v roku 1099, v období krížových výprav. Jeden člen výpravy, mladý muž z talianskeho mesta Florencia, sľúbil, že ak prežije výpravu, prinesie domov plamienok z „večného“ svetla, ktoré horí v Betleheme. Svoj sľub dodržal a na Vianoce v roku 1099 sa vrátil do Florencie so zapálenou sviecou, ktorej plamienok pochádzal z Betlehema. Sviecu umiestnili v kostole a odtiaľ si ostatní obyvatelia Florencie brali svetlo do svojich domovov. Táto tradícia pretrváva dodnes a Betlehemské svetlo sa tak stalo symbolom nádeje, lásky a porozumenia.

Svetlo nesie posolstvo pokoja, lásky, mieru, jednoty – spoločné univerzálne hodnoty vlastné ľuďom bez ohľadu na to, akého sú vierovyznania, ku ktorej cirkvi sa hlásia alebo či sú bez vyznania.


Slovenský skauting je jednou z najstarších organizácií pre deti a mládež na Slovensku. V rámci svojej činnosti ponúka svojim členom pestrý program a aktivity zamerané na rozvoj zručností, vedomostí a hodnôt. V Slovenskom skautingu je v súčasnosti registrovaných viac ako 7600 členov, ktorí pracujú v takmer 100 skautských zboroch v 50 okresoch. Jeho členovia budú aj tento rok, už po 31-krát, distribuovať Betlehemské svetlo po Slovensku.

Pre ďalšie informácie kontaktujte

Marián Suvák
Ústredie Slovenského skauting
marian.suvak@skauting.sk
02/446 40 154, +421 948 310 100
www.betlehemskesvetlo.sk