Slovenskí skauti ukončujú projekt Skautskej služby

2075
Skauti nezištne pomáhali počas najťažších dní ostatného obdobia v rámci projektu Skautskej služby – šili rúška, rozdávali obedy, či nakupovali. Foto: Skautská služba/Slovenský skauting

Bratislava 25. júna – Slovenskí skauti ukončujú projekt Skautskej služby, v rámci ktorého pomáhali počas najprísnejších obmedzení v čase pandémie koronavírusu. Ich služba teraz pokračuje v práci s deťmi a príprave letných aktivít. Do Skautskej služby sa počas troch mesiacov zapojilo 440 dobrovoľníkov naprieč celým Slovenskom. Ušili a rozdali tisíce rúšok, navštevovali a doviezli potraviny či lieky osamelým seniorom i ľuďom na okraji spoločnosti. Slovenský skauting je aj naďalej pripravený pomôcť mimovládnym subjektom či štátnym orgánom v krízových situáciách.

Vzhľadom na uvoľňujúce sa opatrenia a možnosť organizovania táborov skauti v týchto dňoch presmerovali svoje dobrovoľnícke aktivity na prípravu letného programu pre deti. „Môžeme sa teda naplno venovať nášmu základnému poslaniu – výchove a práci s deťmi a mládežou,“ povedal riaditeľ Ústredia Slovenského skautingu Juraj Lizák.

Okrem táborov by chceli skauti pokračovať cez leto aj v tradičných schôdzkach. „Naši vedúci môžu organizovať aj ďalšie aktivity, napríklad výpravy či stretnutia, čo nebýva zvykom. Chceme tak vynahradiť deťom obdobie v karanténe,“ priblížil Lizák. Skauti však počas karanténnych dní organizovali aj online stretnutia, deti a mladí si mohli tiež zábavnou formou plniť výzvy súvisiace s karanténou.

Tohtoročné letné tábory sa budú organizovať za prísnejších opatrení. Skauti budú potrebovať množstvo dezinfekčných prostriedkov či teplomerov. Obracajú sa preto na všetkých ľudí a firmy dobrej vôle s prosbou o sponzorský dar. „Ani tohtoročné sťažené podmienky niektorých našich členov od organizácie táborov neodradili. Nevyhnutnou súčasťou však tento rok nepochybne budú preventívne meranie teploty a zvýšená spotreba dezinfekčných prostriedkov,” vysvetlil Lizák.

Ak sa vám činnosť skautov či už počas mimoriadnej situácie v krajine, alebo počas bežného roka páčila a radi by ste ich podporili, môžete tak urobiť aj cez webovú stránku skauting.darujme.sk.

V rámci Skautskej služby dobrovoľníci ušili a rozdali takmer 30 000 rúšok, poskytli vyše 4400 obedov pre seniorov a 160 porcií jedla ľuďom bez domova v spolupráci s občianskym združením Vagus. Zapojili sa tiež do aktivity Hodinka pre seniora, v rámci ktorej venovali svoj čas telefonátu so seniormi. V Bratislave a okolí rozdali 6000 kusov informačných novín. Skauti nezištne pomáhali počas najťažších dní aj mimo Skautskej služby, za čo sme vďační každému jednému z nich.


Slovenský skauting je jedna z najväčších mládežníckych organizácií na Slovensku. V rámci svojej činnosti ponúka svojim členom široké spektrum nadobúdania vedomostí a zručností. Momentálne je v Slovenskom skautingu registrovaných viac ako 7600 členov pracujúcich v takmer 100 skautských zboroch v 50 okresoch. V čase pandémie pomáha Slovensku v iniciatíve Skautská služba.

Pre ďalšie informácie kontaktujte

Elena Michalčíková
Ústredie Slovenského skautingu
elena.michalcikova@skauting.sk
0903 155 508