24. apríla budú skautky a skauti na celom Slovensku pomáhať. Chystajú sa skrášľovať svoje okolie či vymeniť si úlohy s rodičmi

2432
Skauti budú okrem čistenia životného prostredia od odpadkov či jeho skrášľovania napríklad pomáhať svojim súrodencom s učením. Fotografia bola publikovaná na obálke jarného čísla časopisu Médium ako spojenie dvoch hlavných tém súčasnosti – život v prírode, ktorý je jedným z prvkov výchovnej metódy a iniciatívu Skautská služba, vďaka ktorej v súčasnej dobe pomáha množstvo starších členov organizácie. Foto: Marián Suvák

Bratislava – 23. apríla 2020. 24. apríl je už tradične pre slovenských skautov dňom osláv. Tento deň je totiž zasvätený svätému Jurajovi, patrónovi skautov. A keďže každá skautka a každý skaut by mal denne urobiť aspoň jeden dobrý skutok, nebude tomu inak ani v tento deň. Aj v čase pandémie skauti pomáhajú ako môžu.

Obmedzenia zavedené na prevenciu rapídneho zhoršenia postupu ochorenia COVID-19 sa, prirodzene, dotkli i najväčšieho slovenského skautského hnutia, Slovenského skautingu. Do osláv dňa sv. Juraja sa bežne každý rok zapájajú stovky skautov. Tento rok tomu nebude inak. Čo sa však zmení, bude, samozrejme, dodržanie bezpečnostných nariadení.

“Deň svätého Juraja skauti na Slovensku oslavujú nosením skautskej šatky na krku počas celého dňa. Šatky sa tak po minulé roky dostali na miesta, kam ich bežne nenosíme – do škôl, zamestnaní, či bežného dňa. Ľudia tak majú možnosť spoznať skautov vo svojom okolí. Keďže ako skauti sa, okrem iného, učíme robiť dobré skutky tak nejako automaticky, zvolili sme ako tému tohtoročnej oslavy nášho patróna práve konanie dobrých skutkov. Skauti budú napríklad čistiť svoje okolie od odpadkov, prípadne ho inak skrášľovať” povedala Elena Michalčíková z Ústredia Slovenského skautingu.

Tento rok to bude pre slovenské skautky a skautov v poradí už ôsmykrát, kedy si na počesť svojho patróna založia na krk skautské šatky na celý deň. Skauti budú okrem čistenia životného prostredia od odpadkov či jeho skrášľovania napríklad pomáhať svojim súrodencom s učením. Iní sa chystajú prebrať na seba v tento deň časť povinností svojich rodičov. Niektorí chcú svojou trochou prispieť do núdzovej zbierky pre ľudí bez domova nákupom potravín a iných potrebných vecí, či darovať krv.


Slovenský skauting je jedna z najväčších mládežníckych organizácií na Slovensku. V rámci svojej činnosti ponúka svojim členom široké spektrum nadobúdania vedomostí a zručností. Momentálne je v Slovenskom skautingu registrovaných viac ako 7500 členov pracujúcich v takmer 100 skautských zboroch v 50 okresoch. V čase pandémie pomáha Slovensku v iniciatíve Skautská služba.

Pre ďalšie informácie kontaktujte

Elena Michalčíková
Ústredie Slovenského skautingu
elena.michalcikova@skauting.sk
0903 155 508