KORONAVÍRUS: Skauti po celom Slovensku pomáhajú v stave núdze

2886

BRATISLAVA. Slovenský skauting naplno rozbehol iniciatívu „Skautská služba“, ktorá je orientovaná na dobrovoľnícku pomoc občanom počas mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením nákazy nového vírusu SARS-Cov-2.

Cieľom iniciatívy je zvýšiť kapacitu ľudských zdrojov pri už prebiehajúcej pomoci organizovanej inými mimovládnymi subjektmi, štátnymi orgánmi, orgánmi verejnej správy či príspevkovými inštitúciami.

K 23. marcu 2020 sa do projektu zapojilo 286 skautov z celého Slovenska.

Medzi hlavné aktivity iniciatívy patrí najmä dovoz potravín a liekov pre seniorov/ZŤP občanov a šitie ochranných rúšok.

Skauti sú však ochotní pomôcť aj so zapožičaním materiálu pre nemocnice/subjekty verejnej správy alebo aj inou formou, ktorá bude v ich silách, možnostiach a kompetenciách.

Slovenský skauting je dobrovoľná, nezávislá, nepolitická, nezisková, výchovná organizácia mladých ľudí, prístupná všetkým bez rozdielu pôvodu, národnosti, rasy alebo náboženstva.

Patrí medzi najväčšie výchovné organizácie pre deti a mládež na Slovensku. Združuje viac ako 7 000 chlapcov, dievčat a dospelých dobrovoľníkov vo viac ako 100 mestách a obciach na Slovensku.

Pri svojej službe nezabúdajú banskobystrickí skauti chrániť aj seba, preto používajú nielen vlastné rúška či respirátory, ale aj jednorazové rukavice. Osem dobrovoľníkov roznieslo 390 rúšok do 150 domácností. Foto: Peter Coch (vľavo), Adrián Liday (vpravo)


Pre ďalšie informácie kontaktujte

  • Hlavný koordinátor iniciatívy „Skautská služba“: Juraj Lizák , tel: +421907103046, e-mail: juraj.lizak@skauting.sk
  • Hlavná koordinátorka dobrovoľníkov iniciatívy „Skautská služba“ : Miroslava Petrášová, tel: +421948022447, e-mail: sluzba@skauting.sk
  • Stránka iniciatívy „Skautská služba“: www.sluzba.skauting.sk
  • Stránka Slovenského skautingu: www.skauting.sk