Betlehemské svetlo príde tento víkend. Skauti ho na Slovensko prinesú už po tridsiatykrát

2440
Odpálenie Betlehemského svetla počas slávnostnej ekumenickej ceremónie vo Viedni v roku 2017. Skautky z Popradu prevzali Svetlo od Dieťaťa svetla, Tobiasa Flachnera. Foto: Marián Suvák

Betlehemské svetlo skauti prinesú z Viedne už po tridsiatykrát a počas najbližších dvoch týždňov zabezpečia jeho rozvoz po Slovensku.

Slovenskí skauti prinesú v sobotu 14. decembra Betlehemské svetlo z Rakúska, kde ho pre všetkých ľudí na Slovensku odpália počas medzinárodnej ekumenickej slávnosti v kostole sv. Leopolda vo Viedni. Ešte v ten deň privezú svetlo do Bratislavy, kde ho slávnostne prijme prezidentka Slovenskej republiky, pani Zuzana Čaputová.

V ranných hodinách nasledujúceho dňa, v nedeľu 15. decembra, odovzdajú Betlehemské svetlo počas svätej omše v poľskom Zakopanom skauti zo Slovenska poľským skautom. Svetlo bude aj vďaka skautom tradične putovať cez celé Poľsko, pobaltské krajiny a Rusko až na Sibír. Slovenskí skauti tak tvoria dôležitú súčasť pri jeho ceste smerom k našim severným a východným susedným krajinám.

Plamienok z Betlehema odovzdajú skauti symbolicky ľuďom v nedeľu 15. decembra. Počas slávnostnej svätej omše o 10:30 v konkatedrále sv. Martina v Bratislave, kde bude rovnako ako vo väčšine slovenských kostolov k dispozícii pre verejnosť až do Vianoc. Betlehemské svetlo do Dómu prinesú členovia troch skautských organizácií pôsobiacich na Slovensku – Slovenského skautingu, Federácie skautov Európy a Zväzu skautov maďarskej národnosti. Bude to tento rok tak prvý raz, kedy sa Betlehemské svetlo dostane medzi verejnosť.

Počas posledného predvianočného víkendu, v sobotu 21. decembra, už od skorého rána budú skautské posádky roznášať vlakmi Svetlo po celom Slovensku a doručia ho do viac ako 330 miest a obcí. Betlehemské svetlo sa dostane aj do obcí, kde nie je vlakové spojenie, aby k nemu mal prístup čo najväčší počet ľudí.

Skauti budú roznášať svetlo až do Štedrého dňa. Svetlo prinesú do nemocníc, azylových domov, domovov sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti, budú ho odpaľovať veriacim na predvianočných svätých omšiach a pobožnostiach, doručia ho k ľuďom priamo domov a zavítajú už po 26-krát aj na pomyselnú strechu Slovenska, na Lomnický štít. V predvianočnom období sa do šírenia Svetla k ľuďom, do obcí a do jednotlivých ustanovizní zapájajú stovky skautov. „Svetlo budeme roznášať po celom Slovensku už po jubilejný tridsiatykrát ako symbol pokoja, lásky, mieru a dá sa povedať, že v kontexte s tridsiatym výročím Nežnej revolúcie aj ako symbol slobody. Sme hrdí, že sa nám podarilo vybudovať takúto silnú tradíciu, ktorá si získala srdcia ľudí a mnohí si už nevedia bez neho ani predstaviť nadchádzajúce sviatočné dni,“ povedal Marián Suvák, koordinátor Betlehemského svetla na Slovensku.

Aj tento rok pripravili skauti interaktívnu mapu s vyhľadávaním, kde bude v rámci Slovenska Betlehemské svetlo dostupné. Viac ako 330 železničných staníc, desiatky kostolov, či ďalšie nespočetné množstvo miest, kam si môžu prísť ľudia od 21. decembra vrátane odpáliť Plamienok z Betlehema, je tak zoskupených na jednom mieste. „Skauti majú radi výzvy a toto bola jedna z nich. Dá sa povedať, že doposiaľ sa nám ešte nikdy nepodarilo dať verejnosti takú súhrnnú informáciu o tom, kde všade Svetlo na odpálenie bude. Priebežne pribúdajú ďalšie a ďalšie miesta a nové lokality,“ hodnotí Suvák. Mapa so zoznamom je dostupná na internetovej stránke www.betlehemskesvetlo.sk a skautskí dobrovoľníci ju každým dňom aktualizujú. Potrebné je však dodať, že vzhľadom na spôsob šírenia Svetla odpaľovaním zo sviečky na sviečku, je v skutočnosti jeho dostupnosť mnohonásobne vyššia.

Prvýkrát prevzali slovenskí skauti Betlehemské svetlo od rakúskych skautov v roku 1990 a odvtedy ho každoročne distribuujú ľuďom po celom Slovensku. Tradične ho odpaľujú na ekumenickej slávnosti, kam ho prinesie z Baziliky Narodenia Pána v Betleheme Dieťa svetla – rakúske dievča alebo chlapec, ktorí toto vyznamenanie získali za svoje príkladné správanie, ochotu pomáhať druhým a povšimnutiahodné skutky.

Tohtoročné Dieťa svetla pochádza z rakúskej obce Enns v okrese Linz-vidiek. Jedenásťročná členka mládežníckeho klubu Červeného kríža, Victoria Kampenhuber, odpálila 26. novembra v Jaskyni Narodenia betlehemské Svetlo mieru. „Je pre mňa veľkým potešením pomáhať iným ľuďom a byť tu pre nich, pretože pomoc je zábava,“ vysvetľuje Victoria svoju činnosť v Červenom kríži. Každotýždenné stretnutia klubu sú pre ňu skutočným potešením a šírenie Betlehemského svetla počas Vianoc je pre túto školáčku každoročne veľkou udalosťou. „Je pekné vidieť, ako sa tento plamienok dotýka ľudí. Dúfam, že spolu s ním sa bude mier odovzdávať z ruky do ruky“, dodáva.

Tradícia Betlehemského svetla v Európe vznikla už v roku 1099, v období krížových výprav. Jeden člen výpravy, mladý muž z talianskeho mesta Florencia, sľúbil, že ak prežije výpravu, prinesie domov plamienok z „večného“ svetla, ktoré horí v Betleheme. Svoj sľub dodržal a na Vianoce v roku 1099 sa vrátil do Florencie so zapálenou sviecou, ktorej plamienok pochádzal z Betlehema. Sviecu umiestnili v kostole a odtiaľ si ostatní obyvatelia Florencie brali svetlo do svojich domovov. Táto tradícia pretrváva dodnes a Betlehemské svetlo sa tak stalo symbolom nádeje, lásky a porozumenia.

Svetlo nesie posolstvo pokoja, lásky, mieru, jednoty – spoločné univerzálne hodnoty vlastné ľuďom bez ohľadu na to, akého sú vierovyznania, ku ktorej cirkvi sa hlásia alebo či sú bez vyznania.


Slovenský skauting je jednou z najstarších organizácií pre deti a mládež na Slovensku. V rámci svojej činnosti ponúka svojim členom pestrý program a aktivity zamerané na rozvoj zručností, vedomostí a hodnôt. V Slovenskom skautingu je v súčasnosti registrovaných viac ako 7000 členov, ktorí pracujú v takmer 100 skautských zboroch v 50 okresoch. Jeho členovia budú aj tento rok, už po 30-krát, distribuovať Betlehemské svetlo po Slovensku.

Pre ďalšie informácie kontaktujte

Marián Suvák
Ústredie Slovenského skauting
svetlo@skauting.sk
02/446 40 154, +421 948 310 100
www.betlehemskesvetlo.sk