Betlehemské svetlo dotvorí vďaka skautom vianočnú atmosféru na Slovensku

1452
Skautská hliadka, ktorá odpaľovala Betlehemské svetlo na trase Bratislava - Žilina - Košice. Rok 2018. Foto: Marián Suvák

Betlehemské svetlo skauti prinesú z rakúskeho Linzu a počas najbližších dvoch týždňov zabezpečia jeho rozvoz po Slovensku.

Slovenskí skauti prinesú v sobotu 15. decembra Betlehemské svetlo z Rakúska, kde ho pre všetkých ľudí na Slovensku odpália počas medzinárodnej ekumenickej slávnosti v rímskokatolíckej katedrále Mariendom v Linzi.

V ranných hodinách nasledujúceho dňa, v nedeľu 16. decembra odovzdajú Betlehemské svetlo počas svätej omše vo Svite skauti zo Slovenska poľským skautom. Svetlo bude aj vďaka slovenským skautom tradične putovať cez celé Poľsko, pobaltské krajiny a Rusko až na Sibír. Rovnako sa uskutoční o desiatej hodine nášho času aj odovzdanie ukrajinským skautom v Užhorode, kam ho prinesú skauti z východného Slovenska.

Ešte v ten deň privezú skauti svetlo do Popradu, kde ho slávnostne prijme prezident Slovenskej republiky, pán Andrej Kiska.

Plamienok z Betlehema odovzdajú skauti ľuďom v nedeľu 16. 12. počas slávnostnej svätej omše o 16:30 v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa na Hlavnom námestí v Bratislave, kde bude rovnako ako vo väčšine slovenských kostolov k dispozícii pre verejnosť až do Vianoc.

Počas posledného víkendu, v sobotu 22. decembra, pred Vianocami už od skorého rána budú skautské posádky roznášať vlakmi svetlo po celom Slovensku a doručia ho do viac ako 330 miest a obcí. Betlehemské svetlo sa dostane aj do obcí, kde nie je vlakové spojenie, aby k nemu mal prístup čo najväčší počet ľudí.

Skauti budú roznášať svetlo až do Štedrého dňa. Svetlo prinesú do nemocníc, azylových domov, domovov sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti, budú ho odpaľovať veriacim na predvianočných svätých omšiach a pobožnostiach, doručia ho k ľuďom priamo domov a zavítajú už po 25-krát aj na pomyselnú strechu Slovenska, na Lomnický štít. V predvianočnom období sa do šírenia svetla k ľuďom, do obcí a do jednotlivých ustanovizní zapájajú stovky skautov. „Svetlo budeme roznášať po celom Slovensku už po dvadsiatydeviaty krát ako symbol pokoja a lásky a sme hrdí, že sa nám podarilo vybudovať takúto silnú tradíciu, ktorá si získala srdcia ľudí,” povedal Marián Suvák, koordinátor Betlehemského svetla na Slovensku.

Prvý krát prevzali Slovenskí skauti Betlehemské svetlo od rakúskych skautov v roku 1990 a odvtedy ho každoročne distribuujú ľuďom po celom Slovensku. Tradične ho odpaľujú na ekumenickej slávnosti, kam ho prinesie z Baziliky Narodenia Pána v Betleheme Dieťa svetla – rakúske dievča alebo chlapec, ktorí toto vyznamenanie získali za svoje príkladné správanie a ochotu pomáhať druhým. Tento rok je to už tridsať rokov od prvého odpálenia a celá slávnostná ceremónia sa presunie z Viedne do Linzu – mesta, kde celá novodobá tradícia Betlehemského svetla začala.

Tohtoročné Dieťa svetla pochádza z rakúskej dediny Vorchdorf v okrese Gmunden. Jedenásťročný rakúsky skaut Niklas Lehner odpálil 28. novembra v Jaskyni Narodenia betlehemské Svetlo mieru. Skauti sú dôležitou súčasťou šírenia Betlehemského svetla po celom svete a práve preto je pri príležitosti tridsiateho výročia Dieťaťom svetla práve skaut, ktorý sa na rozdávaní podieľa už niekoľko rokov. „Dôležitosť pokoja vnímam už od ranej mladosti. Nikto by sa v rodine nemal hádať a nemali by rovnako existovať žiadne vojny. Každý človek k tomu musí dopomôcť“, hovorí Niklas.

Tradícia Betlehemského svetla v Európe vznikla už v roku 1099, v období krížových výprav. Jeden člen výpravy, mladý muž z talianskeho mesta Florencia sľúbil, že ak prežije výpravu, prinesie domov plamienok z “večného” svetla, ktoré horí v Betleheme. Svoj sľub dodržal a na Vianoce v roku 1099 sa vrátil do Florencie so zapálenou sviecou, ktorej plamienok pochádzal z Betlehema. Sviecu umiestnili v kostole a odtiaľ si ostatní obyvatelia Florencie brali svetlo do svojich domovov. Táto tradícia pretrváva dodnes a Betlehemské svetlo sa tak stalo symbolom nádeje, lásky a porozumenia.

Svetlo nesie posolstvo pokoja, lásky, mieru, jednoty – spoločné univerzálne hodnoty vlastné ľuďom bez ohľadu na to, akého sú vierovyznania, ku ktorej cirkvi sa hlásia alebo či sú bez vyznania.


Slovenský skauting je jednou z najstarších organizácií pre deti a mládež na Slovensku a patrí k najaktívnejším. Svojím programom ponúka členom rôznorodé činnosti a aktivity, ktorých cieľom je nielen zábava, ale aj rozvoj zručností, vedomostí a hodnôt. V Slovenskom skautingu je v súčasnosti registrovaných viac ako 7000 členov, ktorí pracujú v 100 skautských zboroch v takmer 50 okresoch. Jeho členovia budú aj tento rok, už po 29-krát, distribuovať Betlehemské svetlo po Slovensku.

Pre ďalšie informácie kontaktujte

Marián Suvák
Ústredie Slovenského skauting
svetlo@skauting.sk
02/446 40 154, +421 948 310 100
www.betlehemskesvetlo.sk