Slovenskí skauti a skautky vyrážajú do Južnej Kórey

473

(Bratislava, 21. 7. 2023) Osemdesiatšesť slovenských skautov a skautiek vyráža v pondelok do Južnej Kórey, kde sa v SaeManGeume uskutoční 25. svetové skautské stretnutie, tiež nazývané Jamboree.

Svetové skautské jamboree je najväčšie medzinárodné stretnutie skautov. Hovorí sa, že by ho mal zažiť každý skaut a skautka aspoň raz v živote. Organizuje sa iba raz za 4 roky. Účastníci a účastníčky jamboree sú vo veku medzi 14 a 17 rokov a starajú sa o nich dospelí dobrovoľníci a dobrovoľníčky.

Organizátorom 25. svetového jamboree sa stala juhokórejská skautská organizácia. Za táborisko si organizátori vybrali originálne miesto SaeManGeum ležiace na pobreží Žltého mora, ktorý sa snaží spojiť moderný ubranizmus s prírodným ekosystémom. Program sľubuje objavovať obe tváre tohto miesta. Motto akcie znie „Nakresli si svoj sen!“

Historicky najväčšiu výpravu Slovenského skautingu na svetové skautské jamboree povedie dlhoročná skautská vedúca Dominika Čaklošová. Úloha vedúcej výpravy je spolu s tímom umožniť a zabezpečiť slovenským skautom a skautkám zažiť svetové jamboree a tiež priblížiť skautom a skautkám z celého sveta to najlepšie zo slovenského skautingu. ,,Účastníci na jamboree okúsia, aké je to žiť v medzinárodnom prostredí, rešpektovať a akceptovať iné kultúry a náboženstvá. Určite si domov odnesú okrem množstva suvenírov aj nekonečne veľa zážitkov a priateľstiev,” hovorí Dominika.

53 dievčat a chlapcov pod 18 rokov a 33 dospelých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok odíde v pondelok 24. 7. 2023 o 14:00 autobusom z Bratislavy na letisko Schwechat, odkiaľ odletia do Seoulu. Tam skauti a skautky objavia čaro tohto veľkomesta a 31. 7. 2023 sa presunú do SaeManGeum, kde sa 1. 8. 2023 veľkolepo otvorí 25. svetové jamboree.

Pozývame médiá, aby odprevadili a vyspovedali našu slovenskú skautskú výpravu pred odchodom na toto svetové skautské podujatie. Čas pre mediálne výstupy je od 13:00 do 13:30. Miesto stretnutia nájdete na tomto odkaze.

Fotografie z ostatného svetového skautského Jamboree môžete nájsť na tomto odkaze. Fotografie pochádzajú z archívu Svetovej skautskej organizácie (World Organisation of the Scout Movement).

Pravidelné príspevky z podujatia môžete sledovať na facebookovej stránke, instagramovom profile a Youtube slovenského kontingentu. Hlavný a priamy kontakt so skautmi a skautkami na jamboree v Južnej Kórey zabezpečuje komunikačná manažérka Miroslava Petrášová dostupná na e-maile scoutmoot@scouting.sk a tel. čísle +421 948 022 447.


Slovenský skauting patrí medzi najväčšie mládežnícke organizácie na Slovensku a má vyše 100 ročnú tradíciu. Skauting spája skvelé zážitky s budovaním životných zručností a silného charakteru. Ponúka pestrú programovú paletu pre rôzne vekové kategórie detí a mládeže, čím umožňuje aktívne tráviť ich voľný čas. Za pomoci stoviek mladých a dospelých dobrovoľníkov vytvárame priestor na ich všestranný rozvoj. V Slovenskom skautingu je v súčasnosti registrovaných viac ako 7000 členov, ktorí pracujú v takmer 100 skautských zboroch v 50 okresoch.

Mária Dirgová
Ústredie Slovenského skauting
komunikacia@skauting.sk
0915 368 892
www.skauting.sk