Nová vizuálna identita Slovenského skautingu: Digitálna podoba hodná 21. storočia

893
Celý projekt zmeny vizuálnej identity vedie predsedkyňa Rady pre komunikáciu Katarína Mitríková - 7apol. Foto: Vladislav Kakody

Slovenský skauting oznamuje spustenie novej vizuálnej identity. Už 11. mája o 13:00 h Slovenský skauting predstaví verejnosti nové logo. Nová vizuálna identita bola vytvorená marketingovou agentúrou Kreativ gang s cieľom osviežiť a modernizovať vizuály, ktoré sú spojené so skautingom. Slávnostné predstavenie novej vizuálnej identity spojené s diskusiou moderovanou Veronikou Cifrovou Ostrihoňovou prebehne 11. mája o 17:30 v priestoroch Novej Cvernovky v Bratislave.

Nová vizuálna identita pôsobí moderne, sviežo a dynamicky. Je oveľa vhodnejšia do modernej digitálnej komunikácie. Nové logo zobrazuje zjednodušenú podobu skautskej ľalie v modro-žltom prevedení vychádzajúcom zo súčasných farieb skautského znaku Slovenského skautingu. Tieto farby zároveň podčiarkujú veselosť a chuť do života členov Slovenského skautingu spolu so stálosťou a dôveryhodnosťou skautského hnutia s vyše stodesaťročnou tradíciou. Hoci už skauting existuje takú dlhú dobu na území Slovenska, skauti a skautky chcú v každej dobe kráčať s dobou.

Vedúca celého projektu a členka správnej rady Slovenského skautingu Katarína Mitríková z obnovy vizuálu vyjadrila svoje nadšenie a povedala: „Som nadšená, že po dlhých mesiacoch práce spúšťame novú vizuálnu identitu. Nový dizajn je jedným z kúskov celej skladačky toho, ako lepšie komunikovať naše poslanie a hodnoty a prilákať viac mladých ľudí do našich radov. Taktiež nám umožní posilniť náš profil v online svete a poskytnúť rodičom a podporovateľom lepší obraz o skautskom hnutí.” Súčasné logo Slovenského skautingu vychádza z loga vytvoreného v roku 2003, čiže z obdobia pred érou sociálnych sietí a rozvinutých grafických trendov v online priestore.

K plánu na obnovu značky a vizuálnej identity Slovenského skautingu organizácia dospela na základe internej analýzy, trendov v digitálnom svete a výsledkov prieskumu verejnej mienky, ktorý prebehol vo februári 2021 agentúrou Focus. Z prieskumu vyplynulo, že skauting na Slovensku má momentálne do istej miery absentujúcu jasnú významovú charakteristiku a asociáciu. Ľudia často hovoria, že nevedia, čo si pod skautingom majú predstaviť a až 44% slovenskej verejnosti nad 18 rokov o skautingu ešte nepočulo. Pevne veríme, že z dlhodobého hľadiska nám komunikácia v jednotnej línii pomôže budovať pozitívny obraz o skautingu a prinesie nových členov, rodičov, ktorí budú vedieť, čo od skautingu očakávať a nových dospelých dobrovoľníkov, ktorí budú vedieť, že svoj voľný čas venujú niečomu zmysluplnému.

Snahy o oživenie skautskej vizuálnej identity považuje za krok vpred aj predseda správnej rady Slovenského skautingu, Náčelník Ján Mitrík, ktorý dodáva: ,,Naša nová vizuálna identita prináša v modernom štýle skautské hodnoty priateľstva, obetavosti a odhodlania. Chceme, aby ešte viac mladých na Slovensku mohli objaviť svoje talenty, zažiariť a byť pripravení na život vďaka skautingu.”

Nová vizuálna identita organizácie bude implementovaná na všetkých oficiálnych materiáloch a webových stránkach, aby bola viditeľná pre verejnosť a jej členov. Tento implementačný proces odhadujeme asi na dva roky. Spustenie novej vizuálnej identity Slovenského skautingu je plánované na 11. mája 2023 o 13:00 a oficiálne uvedenie loga prebehne o 17:30 v priestoroch Novej Cvernovky. Podujatie je otvorené pozvaným hosťom a médiám.

Pre rastúcu organizáciu s viac než storočnou históriou, ktorá spája sedem a pol tisíc detí a dospelých dobrovoľníkov, je zavedenie nového vizuálneho štýlu náročným procesom. S cieľom udržať konzistenciu komunikácie bude vytvorený aj interný portál pre členov Slovenského skautingu, ktorý sa bude v budúcnosti vylepšovať a rozvíjať spolu s rozvojom celého vizuálneho štýlu.

Počas procesu aktualizácie webovej stránky Slovenského skautingu www.skauting.sk dôjde k jej odstávke 11.5.2023 približne od 8:00 h do 13:00 h. V prípade potreby zistiť viac o skautingu  nás v tento deň kontaktujte priamo na emailovej adrese komunikacia@skauting.sk alebo na tel. čísle +421 915 368 892.


Slovenský skauting patrí medzi najväčšie mládežnícke organizácie na Slovensku a má vyše 100 ročnú tradíciu. Skauting spája skvelé zážitky s budovaním životných zručností a silného charakteru. Ponúka pestrú programovú paletu pre rôzne vekové kategórie detí a mládeže, čím umožňuje aktívne tráviť ich voľný čas. Za pomoci stoviek mladých a dospelých dobrovoľníkov vytvárame priestor na ich všestranný rozvoj. V Slovenskom skautingu je v súčasnosti registrovaných viac ako 7000 členov, ktorí pracujú v takmer 100 skautských zboroch v 50 okresoch.

Pre ďalšie informácie kontaktujte

Mária Dirgová
Ústredie Slovenského skauting
komunikacia@skauting.sk
0915 368 892
www.skauting.sk