Svetový deň zamyslenia 2023 – Životné prostredie a mier

995

Bratislava – 21. február 2023 Svetový deň zamyslenia je jednou z najväčších medzinárodných skautských akcií. Do tejto akcie sa zapájajú skauti a skautky z celého sveta vrátane Slovenska. Balíček aktivít pre tento rok bol inšpirovaný príbehom malého dievčaťa Miku, ktoré zažíva rôzne dobrodružstvá v prírode a priatelí sa s lesom. Hlavnou myšlienkou tohtoročného Dňa zamyslenia je životné prostredie a mier.

Čo je to Svetový deň zamyslenia?

Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok sa 22. februára  členovia skautingu spoločne prostredníctvom hier dozvedajú o globálnych problémoch, ktoré ovplyvňujú ich lokálne komunity, ale taktiež podnikajú kroky v rámci ich riešenia. Svetový deň zamyslenia oslavujeme každoročne už od roku 1926. Myšlienka na založenie tohto špeciálneho dňa prišla od vodkýň a skautiek, ktoré sa v USA stretli na štvrtej Svetovej konferencii Svetového združenia skautiek. Dohodli sa, že by mal existovať špeciálny sviatok, kedy by si na seba navzájom spomenuli všetci členovia svetového skautského hnutia a vyjadrili si svoju vďaku a uznanie. “Dátum pre svetový deň zamyslenia – 22. február bol zvolený, pretože je zároveň dňom narodenia lorda Baden-Powella, zakladateľa skautského hnutia i Olave Baden-Powell, ktorá pôsobila ako svetová náčelníčka.” vysvetľuje Mária Budzáková, riaditeľka Ústredia Slovenského skautingu.

Kto bol Robert Baden-Powell a ako vznikol skauting?

Lord Robert Baden-Powell bol britským generálom v búrskych vojnách a v roku 1907 svojím experimentálnym táborom na ostrove Brownsea na juhu Anglicka položil základy skautingu. Kniha Scouting for boys (Skauting pre chlapcov) od Baden-Powella sa okamžite stala bestsellerom a patrí k najpredávanejším knihám 20. storočia. O pôvodne chlapčenské hnutie rýchlo prejavili záujem aj dievčatá, a tak sa stalo univerzálnym hnutím pre všetkých mladých ľudí, ktoré sa rozšírilo do celého sveta a dodnes je najväčšou mládežníckou organizáciou na svete.

Svetový deň zamyslenia 2023

Na Medzinárodný deň dievčat v roku 2020 prebehol prieskum medzi skautkami a vodkyňami zo 100 krajín zameraný na problémy, ktoré ich najviac znepokojujú a zmeny vo svete, ktoré by chceli podniknúť. Z výsledkov prieskumu sa zistilo, že vodkyne a skautky mladšie ako 18 rokov sa najviac obávajú o životné prostredie – preto bude témou Svetového dňa zamyslenia v rokoch 2022-2024 Náš svet, naša budúcnosť. Skautská svetová organizácia WAGGG každé tri roky zvolí témy Dňa zamyslenia na trojročné obdobie. Od roku 2022 je spoločnou témou Náš svet, naša pokojná budúcnosť. V roku 2022 sme sa venovali rodovej rovnosti, v roku 2024 sa budeme venovať globálnej chudobe a tento rok nás čaká téma životného prostredia a mieru. Hlavným cieľom je viesť skautky (ale rozhodne aj skautov, ktorí sa taktiež môžu pridať do plnenia aktivitového balíčka), aby sme sa stali environmentálne ohľaduplnými ľuďmi. Príbeh o malom dievčatku Miku, je inšpirovaný ľudovými príbehmi z Estónska, Nigérie a od indiánov kmeňa Zulu, ale aj mytologickými príbehmi z arabského regiónu a Indie. Meno samotnej hrdinky, Miku, pochádza z Japonska.

Spojenie s naším životným prostredím a svetom prírody bolo pilierom vodcovstva a skautingu už od čias, keď skautské hnutie, pred vyše storočím, začalo. Pôvodný skautský zákon uvádza, že skaut je priateľom zvierat. Mnohé krajiny tento bod rozšírili a zahrnuli doň všetko živé alebo prírodu vo všeobecnosti. Prostredníctvom vodcovstva a skautingu sa mladí ľudia učia rešpektovať a vážiť si svet prírody a žiť v ňom bez toho, aby ho narúšali. Klimatické zmeny a znečisťovanie životného prostredia ohrozujú náš svet a našu budúcnosť. Dôsledky už vidíme po celom svete: stúpajúca hladina morí, prírodné katastrofy a vymieranie druhov. Dievčatá a ženy sú týmito hrozbami neúmerne zasiahnuté, keďže častejšie žijú v chudobe, ich ľudské práva sú menej chránené a neraz čelia systémovému násiliu. No aj dievčatá, ktoré sú takto znevýhodnené, majú šancu niečo dokázať – vodcovstvo a skauting im pomáha rozvíjať životné zručnosti, odolnosť a kreativitu, ktoré potrebujú na to, aby mohli byť environmentálnymi zmenotvorcami. Počas posledných dvoch rokov sa Svetový deň zamyslenia zameral na to, ako sa spojiť v globálne sesterstvo a využiť tieto silné stránky na ochranu životného prostredia.

“Tohtoročný balíček aktivít k Svetovému dňu zamyslenia Náš svet, naša pokojná budúcnosť opisuje príbeh Miku, ktorá na svojich dobrodružných cestách prírodou rieši rôzne problémy, nezištne pomáha aj napráva svoje omyly.” hovorí Mária Budzáková, riaditeľka Ústredia Slovenského skautingu.

Viac o Svetovom dni zamyslenia sa dozviete v priloženom dokumente o oslave tohto sviatku.


Slovenský skauting patrí medzi najväčšie mládežnícke organizácie na Slovensku a má vyše 100 ročnú tradíciu. Skauting spája skvelé zážitky s budovaním životných zručností a silného charakteru. Ponúka pestrú programovú paletu pre rôzne vekové kategórie detí a mládeže, čím umožňuje aktívne tráviť ich voľný čas. Za pomoci stoviek mladých a dospelých dobrovoľníkov vytvárame priestor na ich všestranný rozvoj. V Slovenskom skautingu je v súčasnosti registrovaných viac ako 7000 členov, ktorí pracujú v takmer 100 skautských zboroch v 50 okresoch.

Pre ďalšie informácie kontaktujte

Mária Dirgová
Ústredie Slovenského skauting
komunikacia@skauting.sk
02/446 40 154
www.skauting.sk