Skauti prinesú Betlehemské svetlo na Slovensko už 10. decembra. Veria, že spoločne s ním k nám príde aj pokoj, láska a mier, ktorého je Svetlo symbolom

945

BRATISLAVA – 7. decembra 2022. Betlehemské svetlo skauti prinesú z Viedne už po tridsiaty tretíkrát a počas najbližších dvoch týždňov zabezpečia jeho rozvoz po Slovensku, pričom ho po dvojročnej prestávke budú rozvážať aj vlakovými spojeniami. A už túto nedeľu ho prinesú k našim východným hraniciam, aby si ho mohli prevziať ukrajinskí skauti a pomyselne tak rozsvietiť svoju krajinu nádejou a mierom, ktoré práve Svetlo z Betlehema symbolizuje.

Slovenskí skauti prinesú v sobotu 10. decembra Betlehemské svetlo z Rakúska, kde ho pre všetkých ľudí na Slovensku odpália počas medzinárodnej ekumenickej slávnosti v katolíckom kostole Neuottakring vo Viedni.

V ranných hodinách nasledujúceho dňa, v nedeľu 11. decembra, odovzdajú Betlehemské svetlo počas svätej omše v Poprade skauti zo Slovenska poľským skautom. Pôjde tak o pokračovanie dlhoročnej tradície, kedy sa skauti z týchto dvoch krajín stretnú, aby si odovzdali symbol Vianoc. V popoludňajších hodinách prinesú skauti Svetlo k ukrajinským hraniciam, kde ho prevezmú skauti z Ukrajiny, aby ho ako symbol nádeje a mieru priniesli do vojnou sužovanej vlasti. Obe skautské organizácie tak svojím stretnutím nadviažu na spoluprácu spred niekoľkých mesiacov, v rámci projektu Skautská služba, kedy dobrovoľníci aktívne pomáhali počas utečeneckej krízy nielen na hraničných priechodoch. Slovenskí skauti tak tvoria dôležitú súčasť pri ceste Betlehemského svetla smerom k našim severným a východným susedným krajinám.

V utorok, 13. decembra zavíta Betlehemské svetlo do prezidentského paláca v Bratislave, kde ho tradične medzi prvými na Slovensku prijme prezidentka Slovenskej republiky, pani Zuzana Čaputová. Plamienok z Betleheme prevezme od skautskej delegácie na čele s Náčelníkom Slovenského skautingu Jánom Mitríkom a skautmi z Veľkého Zálužia, ktorí vyhrali celoslovenskú súťaž s názvom Družina roka v aktuálnom roku 2022. “Je to pre nás veľká česť môcť byť pri príchode Betlehemského svetla na Slovensko, ochraňovať ho a priniesť ho aj pani prezidentke”, hovorí Matúš Jánošík, radca skautskej družiny z Veľkého Zálužia.

Počas posledného predvianočného víkendu, v sobotu 17. decembra, už od skorého rána budú skautské posádky roznášať vlakmi Svetlo po celom Slovensku a doručia ho do viac ako 300 miest a obcí. Betlehemské svetlo sa dostane aj do obcí, kde nie je vlakové spojenie, aby k nemu mal prístup čo najväčší počet ľudí.

Skauti budú roznášať svetlo až do Štedrého dňa. Svetlo prinesú do nemocníc, azylových domov, domovov sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti, budú ho odpaľovať veriacim na predvianočných svätých omšiach a pobožnostiach, doručia ho k ľuďom priamo domov a zavítajú už po 29-krát aj na pomyselnú strechu Slovenska, na Lomnický štít. V predvianočnom období sa do šírenia Svetla k ľuďom, do obcí a do jednotlivých ustanovizní zapájajú stovky skautov. „Svetlo budeme roznášať po celom Slovensku už po tridsiaty tretíkrát ako symbol pokoja, lásky, mieru. A práve tieto hodnoty, ktorého nositeľom Betlehemské svetlo je, prinesieme s tichým, ale silným prianím ich naplnenia k našim východným hraniciam, aby si ho mohli prevziať ukrajinskí skauti a rozsvietiť svoju krajinu práve spomínanou nádejou a mierom,“ povedal Marián Suvák, koordinátor Betlehemského svetla na Slovensku.

Aj tento rok pripravili skauti interaktívnu mapu s vyhľadávaním, kde bude v rámci Slovenska Betlehemské svetlo dostupné. Viac ako 300 železničných staníc, desiatky kostolov, či ďalšie nespočetné množstvo miest, kam si môžu prísť ľudia od 17. decembra vrátane odpáliť Plamienok z Betlehema, je tak zoskupených na jednom mieste. „Skauti majú radi výzvy a priniesť Svetlo všade tam, kde naň ľudia čakajú je rozhodne jednou z nich. Sme radi, ak sa dostane do ďalších a ďalších domácností, na miesta, ktoré môže rozsvietiť. Aj preto sa každoročne snažím pripraviť súhrnnú informáciu o tom, kde všade k dispozícii na odpálenie bude. K obľúbenej mape sme v tomto roku pridali aj mobilnú aplikáciu, takže informácie budú vždy poruke,“ hodnotí Suvák. Mapa so zoznamom je dostupná na internetovej stránke www.betlehemskesvetlo.sk a skautskí dobrovoľníci ju každým dňom aktualizujú. Potrebné je však dodať, že vzhľadom na spôsob šírenia Svetla odpaľovaním zo sviečky na sviečku, je v skutočnosti jeho dostupnosť mnohonásobne vyššia.

Prvýkrát prevzali slovenskí skauti Betlehemské svetlo od rakúskych skautov v roku 1990 a odvtedy ho každoročne distribuujú ľuďom po celom Slovensku. Tradične ho odpaľujú na ekumenickej slávnosti, kam ho prinesie z Baziliky Narodenia Pána v Betleheme Dieťa svetla – rakúske dievča alebo chlapec, ktorí toto vyznamenanie získali za svoje príkladné správanie,  ochotu pomáhať druhým a povšimnutiahodné skutky. V tomto roku, už 15. novembra, odpálila tohtoročné Betlehemské svetlo v Bazilike Narodenia Pána dvanásťročná Sarah Noska z Altenbergu pri Linzi.

Tradícia Betlehemského svetla v Európe vznikla už v roku 1099, v období krížových výprav. Jeden člen výpravy, mladý muž z talianskeho mesta Florencia, sľúbil, že ak prežije výpravu, prinesie domov plamienok z „večného“ svetla, ktoré horí v Betleheme. Svoj sľub dodržal a na Vianoce v roku 1099 sa vrátil do Florencie so zapálenou sviecou, ktorej plamienok pochádzal z Betlehema. Sviecu umiestnili v kostole a odtiaľ si ostatní obyvatelia Florencie brali svetlo do svojich domovov. Táto tradícia pretrváva dodnes a Betlehemské svetlo sa tak stalo symbolom nádeje, lásky a porozumenia.

Svetlo nesie posolstvo pokoja, lásky, mieru, jednoty – spoločné univerzálne hodnoty vlastné ľuďom bez ohľadu na to, akého sú vierovyznania, ku ktorej cirkvi sa hlásia alebo či sú bez vyznania.


Slovenský skauting je jednou z najstarších organizácií pre deti a mládež na Slovensku. V rámci svojej činnosti ponúka svojim členom pestrý program a aktivity zamerané na rozvoj zručností, vedomostí a hodnôt. V Slovenskom skautingu je v súčasnosti registrovaných viac ako 7500 členov, ktorí pracujú v takmer 100 skautských zboroch v 50 okresoch. Jeho členovia budú aj tento rok, už po 33-krát, distribuovať Betlehemské svetlo po Slovensku.

Pre ďalšie informácie kontaktujte

Marián Suvák
Ústredie Slovenského skauting
marian.suvak@skauting.sk
02/446 40 154, +421 948 069 647
www.betlehemskesvetlo.sk