Skauti sú pripravení pomáhať Ukrajine. Dobrovoľníkov posielame aj do terénu

977
Slovenská a ukrajinská skautská šatka. Ilustračná fotografia. Foto: Slovenský skauting/Marián Suvák

BRATISLAVA – 3. marca 2022. Slovenský skauting obnovil iniciatívu Skautská služba s cieľom pomáhať v čase vojny na Ukrajine. Dobrovoľníkov posielame aj do terénu, kde sa zameriavame na program pre ukrajinské deti v núdzových (utečeneckých) táboroch. Pomáhame aj s koordináciou na slovensko-ukrajinských hraniciach.

Skautská výchova formuje deti a mládež, aby boli pripravení pomôcť aj v náročných situáciách. My skauti sme povolaní prinášať pozitívnu zmenu pre spoločnosť, pre naše rodiny a pre nás samotných. Veríme, že aktuálna vojna na Ukrajine odhalí v nás to najlepšie,“ vysvetľuje Náčelníctvo Slovenského skautingu. Preto 24. februára 2022 Slovenský skauting zaktivizoval svoju dobrovoľnícku iniciatívu Skautská služba. Tá organizuje a usmerňuje dobrovoľnícke aktivity skautov a skautiek zamerané na zmiernenie vplyvu kríz, na pomoc ľuďom v núdzi a na prevenciu predvídateľných kríz. Voláme ťa do služby!“ vyzýva Náčelníctvo členov Slovenského skautingu. V prípade záujmu sa do iniciatívy môžu prihlásiť aj osoby, ktoré nie sú členmi organizácie.

Jedným z cieľov Skautskej služby je zapojiť sa a zvýšiť kapacity aktuálne prebiehajúcej pomoci organizovanej štátnymi orgánmi, mimovládnymi organizáciami, príspevkovými inštitúciami a subjektmi verejnej správy. Chceme pomôcť a podporiť už vymyslené a fungujúce aktivity. V tejto súvislosti Slovenský skauting nadviazal spoluprácu s organizáciami Kto pomôže Ukrajine a Človek v ohrození. 

Dobrovoľníkov posielame do terénu pomáhať s koordináciou na slovensko-ukrajinských hraniciach a v táboroch. V súčasnosti sa naši dobrovoľníci nachádzajú na hraničných priechodoch Vyšné Nemecké, Ubľa a v táboroch v Humennom a vo Vranove nad Topľou. Na lokálnej úrovni pomáhajú nižšie organizačné zložky v mestách a obciach naprieč celým Slovenskom s triedením materiálnych zbierok a ich logistikou, poskytovaním krízového ubytovania pre ľudí z Ukrajiny v skautských priestoroch klubovní, chát a pod. Východoslovenská skautská oblasť je v úzkom kontakte s ukrajinskými skautmi. Ďakujeme vám! – to boli slová ukrajinského skauta po tom, čo im 27. februára 2022 v neutrálnej zóne na hranici vo Vyšnom Nemeckom odovzdali skauti zo Spišskej Novej Vsi dve dodávky plné zdravotníckeho materiálu, potravín, hygienických potrieb a ďalších pomôcok.

Dňa 2. marca 2022 Slovenský skauting dočasne vytvoril vysunuté pracovné pôsobisko Ústredia SLSK na východnom Slovensku, v obci Juskova Voľa. Bude tak môcť bližšie monitorovať situáciu na hraničných priechodoch a v táboroch a pružne reagovať na danú situáciu a potreby dobrovoľníkov.  

Ako jedna z najväčších mládežníckych organizácií na Slovensku sme sa rozhodli využiť svoje znalosti z oblasti výchovy a programu pre deti a mládež a poskytnúť ich priamo ukrajinským deťom v núdzových (utečeneckých) táboroch. Tvoríme jednoduché aktivity a hry s cieľom tieto deti zabaviť a vytrhnúť ich z myšlienok na aktuálnu situáciu v ich krajine. V spolupráci s obchodom iHRYsko zabezpečíme využitie rôznych spoločenských hier v táboroch.

Vzhľadom na súčasný vývoj a už teraz známe obrovské škody konštatujeme, že dôsledky vojny na Ukrajine budú dlhodobé. Preto Slovenský skauting začína pracovať na stratégii integrácie ukrajinských detí a mládeže do lokálnych skautských jednotiek. Správna rada organizácie zároveň povzbudzuje svojich členov k vytrvalosti, trpezlivosti a tolerancii, keďže dobrovoľnícka pomoc bude potrebná dlhodobo: „Nasledujúce mesiace budeme potrebovať vaše každodenné rozhodnutie odvážne vytrvať v ceste služby, aj keď bude vyčerpávajúca a budete sa na nej potýkať s hlasmi opačného názorového spektra. Vtedy si, prosím, pripomeňte, že láska vyháňa nenávisť a vaša odvaha môže inšpirovať iných v konaní dobra voči blížnym bez rozdielu národnosti, farby pleti, pohlavia či náboženstva.“


Slovenský skauting patrí medzi najväčšie mládežnícke organizácie na Slovensku a má vyše 100 ročnú tradíciu. Skauting spája skvelé zážitky s budovaním životných zručností a silného charakteru. Ponúka pestrú programovú paletu pre rôzne vekové kategórie detí a mládeže, čím umožňuje aktívne tráviť ich voľný čas. Za pomoci stoviek mladých a dospelých dobrovoľníkov vytvárame priestor na ich všestranný rozvoj. V Slovenskom skautingu je v súčasnosti registrovaných viac ako 7000 členov, ktorí pracujú v takmer 100 skautských zboroch v 50 okresoch.

Pre ďalšie informácie kontaktujte

Lucia Tóthová
Ústredie Slovenského skauting
komunikacia@skauting.sk
02/446 40 154
www.skauting.sk, www.sluzba.skauting.sk