Ukrajinské deti zažili nezabudnuteľné letné dobrodružstvo v skautských táboroch

398
Foto: Roman Kortiš

Skautská služba pomáhala aj tento rok deťom z Ukrajiny, ktorým pripravila zaujímavý program na skautských letných táboroch, kde mohli ukrajinské deti tráviť svoj voľný čas zmysluplne, v kruhu svojich rovesníkov a priateľov a v duchu skautingu.

Vyvrcholením celoročnej činnosti skautských oddielov a zborov nielen na Slovensku, ale aj na celom svete, je skautský letný tábor. Skautské letné tábory sú plné zaujímavého programu nielen skautského, ale aj plné dobrodružstva, nezabudnuteľných zážitkov, získavania nových zručností a nových priateľstiev.

Foto: Lucia Štefánková

Tábor pre deti z Ukrajiny vo Zvolene v júli

V mesiaci júl sa podarilo zorganizovať skautský letný tábor, ktorého sa zúčastnilo 28 detí z Ukrajiny. Denný letný tábor sa konal v termíne od 17. júla 2023 do 21. júla 2023. Skautský letný tábor bol venovaný téme Malý princ, ktorú si deti veľmi pochvaľovali. Na tábore sa deti rozprávali rodným jazykom, aby sa cítili bezpečnejšie a komfortnejšie. Skupina detí sa tešila všetkým pripraveným aktivitám, zažili množstvo nových zážitkov, naučili sa novým zručnostiam a mohli stráviť svoj voľný čas s úsmevom v kruhu nových priateľov.

Viac o tábore sa môžete dočítať na tomto odkaze.

Foto: Patrícia Chlebanová

Tábor pre deti z Ukrajiny v meste Bratislava v auguste

V mesiaci august sme pre deti z Ukrajiny zorganizovali dva turnusy denných skautských letných táborov v meste Bratislava, ktorých sa zúčastnilo dokopy 28 detí z Bratislavy a blízkeho okolia. Tábory sa konali v termínoch od 7. augusta až do 18. augusta 2023 v skautskej klubovni 1. zboru Baden-Powella v Bratislave. Pre deti bol pripravený zaujímavý a zábavný program, kde si mohli deti vyskúšať skautskú prax, naučili sa viazať turbany, zapaľovať oheň a taktiež sa zúčastnili výletu do miestnej ZOO, kde sa naučili zaujímavosti o miestnych zvieratách ich chove a starostlivosti. Počas vlny horúčav sa deti boli osviežiť a zabaviť na miestnom kúpalisku. Taktiež sa deti mohli zdokonaliť v slovenskom jazyku, ale mohli sa aj porozprávať s rovesníkmi vo svojom rodnom jazyku.

Foto: Karolína Kopolovcová

Ruku k dielu priložili aj naši skautskí dobrovoľníci

Skautským letným táborom, ktoré boli určené pre deti a mládež z Ukrajiny, sme pomáhali materiálne aj personálne. Pomáhali sme pripraviť zaujímavý a pútavý program a taktiež sme pomáhali zabezpečiť materiál na aktivity, priestory na stretávanie sa a taktiež aj chutnú a teplú stravu na každý deň. Každé dieťa obdržalo od nás skautskú príručku – Nováčik v ukrajinskom jazyku, ale aj malý darček ako spomienku na skautský letný tábor.

Chceli by sme sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí nám v projekte skautské letné tábory pre ukrajinské deti pomohli aj tento rok či už finančne, materiálne, alebo ľudskými silami a svojím voľným časom.

Autorka: Denisa Bradiaková – koordinátorka projektu Skautská služba