Už je to rok…

516
Foto: Vladislav Kakody

Práve dnes 24. 2. 2023 si pripomíname veľmi smutné prvé “výročie” vojny na Ukrajine. Tento dátum sa nám všetkým bezpochyby vryl do pamäti. Už je to rok, odkedy ľudia kvôli vojnovému konfliktu prišli o svoje domovy, zdroje obživy, ale najmä o svojich blízkych.

Je to taktiež najintenzívnejší rok fungovania Skautskej služby, iniciatívy Slovenského skautingu, ktorá združuje a organizuje skautských, ale aj neskautských dobrovoľníkov. Tí počas ostatných 365 dní venovali nespočetné množstvo svojho voľného času pomoci druhým, kde ukázali svoju ľudskosť a spolupatričnosť.

Máme za sebou náročný rok, ktorý bol pre nás plný nových výziev. Spoločne sme dokázali, že ako skauti vieme pohotovo reagovať na rôzne krízové situácie a dokážeme pomáhať tam, kde je to potrebné. Za toto obdobie sa toho udialo v Slovenskom skautingu naozaj veľa.

Foto: Vladislav Kakody

Čo všetko nás za posledný rok stretlo?

Ústredie Slovenského skautingu sa dočasne presunulo na hranice s našou susednou krajinou – Ukrajinou, aby mohlo pomáhať tam, kde je to potrebné.

Na hraničných priechodoch Vyšné Nemecké a Veľké Slemence a vo veľkokapacitných centrách v Michalovciach a v Humennom pomáhalo vytrvalo niekoľko mesiacov vyše 1 700 skautov a skautiek nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky. Naši dobrovoľníci, ktorí sa rozhodli pomáhať tam, kde to bolo potrebné, pomáhali 24 hodín denne s registráciou a koordináciou dobrovoľníkov a s programom pre ukrajinské deti.

V lete sme na naše skautské letné tábory pozvali aj skautov z Ukrajiny, ktorí nemohli tento rok, bohužiaľ, organizovať letné tábory. Po dlhej príprave sa nám podarilo zorganizovať niekoľko skautských letných táborov, ktoré boli určené aj pre ukrajinské deti. Niekoľko skautských zborov zobralo na svoje tábory aj deti z Ukrajiny, ktorým spríjemnili leto. Skauti zo Zvolena pripravili týždenný tábor pre takmer 30 ukrajinských detí. V mesiaci august sa nám podarilo zorganizovať až tri týždenné turnusy táborov v Hodruši pre 242 detí, ktoré pricestovali už z Ukrajiny.

Foto: Roman Kortiš

V závere roka 2022 sme zase symbolicky priniesli Betlehemské svetlo, svetlo mieru, na ukrajinské hranice, so želaním čo najskoršieho príchodu mieru. Na hraniciach si ho prevzali ukrajinskí skauti, ktorí ho ďalej šírili po svojej krajine. 

Skautská služba pomáha aj naďalej

V súčasnosti stále pomáhame s koordináciou dobrovoľníkov v Asistenčnom centre pomoci na Bottovej ulici v Bratislave. . Podarilo sa nám zamestnať aj nájsť stálych dobrovoľníkov z Ukrajiny, ktorí nám už dlhé mesiace pomáhajú v centre. V Asistenčnom centre pomoci na Bottovej ulici v Bratislave ostávame aj naďalej, kde môžete pomôcť aj vy.

Venujeme sa taktiež projektu inklúzie ukrajinských detí do lokálnych skautských jednotiek. Do ukrajinského jazyka sme už preložili a graficky spracovali náborové plagáty, prihlášku do Slovenského skautingu, stále prekladáme a graficky spracovávame skautské príručky, ktoré veríme, že už čoskoro dokončíme a budeme ich môcť distribuovať do našich skautských zborov. Taktiež bola vydaná metodika k začleneniu ukrajinských detí do Slovenského skautingu.

Ďakujeme!

A ešte stále sme neskončili. Pripravujeme ďalšie projekty, ktorými budeme aj naďalej pomáhať.

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí boli súčasťou Skautskej služby, ale aj tým, ktorí akoukoľvek formou pomáhali ľuďom, ktorí utekali pred vojnovým konfliktom na Ukrajine.

Buďme k sebe aj naďalej ohľaduplní a pomáhajme si. Veríme, že sa to čoskoro skončí.

Pripravila: Denisa Bradiaková – Člečo, Koordinátorka Skautskej služby