Zbierky na pomoc ľuďom po ničivých zemetraseniach

863
Ilustračná foto: Jose Antonio Gallego Vázquez

V minulých dňoch Sýriu a Turecku postihlo veľké zemetrasenie, ktoré zanechalo zničujúce následky v regiónoch. Mnoho ľudí stratilo svojich blízkych, domovy a zdroje obživy, zatiaľ čo ďalší utrpeli zranenia.

Ako komunita, cítime záväzok a chceme pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú v tejto ťažkej situácii. Môžeme to urobiť tým, že prispejeme na zbierky, ktoré sú určené na pomoc postihnutým oblastiam a ľuďom. Tieto prostriedky pomôžu zabezpečiť potrebnú pomoc, ako sú jedlo, voda, prístrešie a zdravotnícka starostlivosť.

Preto dnes dávame do ponuky viacero zbierok určených na pomoc postihnutým v Sýrii a Turecku. Každý príspevok, aj ten najmenší, môže významne pomôcť ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. Nenechajme ich čeliť tomuto trápeniu samých. Spojme sa a pomôžme im v tejto náročnej situácii.

Ako skauti, sme hrdí na našu tradíciu pomoci a sme presvedčení, že spolu dokážeme vytvoriť lepší svet. Ako skauti veríme, že máme povinnosť pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú a že naša zodpovednosť je podporovať našu komunitu a svet okolo nás.

Skautská služba sa v tejto chvíli venuje aj tejto udalosti a už čoskoro prinesie bližšie informácie o jej zapojení sa do humanitárnej pomoci.

Foto: Scouts of Syria

Tu je zoznam niektorých zbierok, určených na túto pomoc:

  1. World Scout Foundation – ide o Svetovú skautskú nadáciu, ktorá rozvíja a posilňuje vplyv skautingu na celom svete prostredníctvom poskytovania finančných a iných zdrojov Svetovej organizácii skautského hnutia. Skauti už na mieste  podporujú záchranné práce po zemetraseniach zo 6. februára 2023. Pomôžme im urobiť ešte viac.
  2. Slovenská katolícka charita – jej poslaním je pomáhať ľuďom v núdzi bez ohľadu na vierovyznanie, rasu či politické zmýšľanie. Finančné prostriedky zo zbierky budú použité na humanitárnu pomoc najviac zasiahnutým rodinám a jednotlivcom. Slovenská katolícka charita pomáha v Sýrii od roku 2017.
  3. Človek v ohrození – je organizácia s viac ako 20 ročnou existenciou a pôsobila vo viac ako 25 krajinách po celom svete vrátane Slovenska. Momentálne už spolupracuje na pomoci so sesterskou organizáciou Člověk v tísni a na mieste má v oblasti Sýrie a Turecka 500 pracovníkov.
  4. Magna – pôsobí medzinárodne a poskytuje pomoc deťom a ich rodinám v núdzi, vrátane obetí prírodných katastrof, vojen a konfliktov. Ich Magna tímy sú v úzkom kontakte s úradmi v severozápadnej Sýrii a južnom Turecku, aby ľuďom postihnutým zemetrasením poskytli podporu na základe ich potrieb a starostlivosti.
  5. ADRA Slovensko – poskytuje humanitárnu pomoc ľuďom, ktorí sa v dôsledku rôznych katastrof ocitli v ohrození a realizuje projekty rozvojovej spolupráce, pomáha zlepšovať životnú úroveň ľudí v najmenej rozvinutých krajinách. ADRA jednou z mála medzinárodných humanitárnych organizácií, ktoré pracujú priamo v Sýrii.
  6. Nadácia Integra – pomáha už od roku 1995. Podporujú deti, humanitárnu pomoc, sadia stromy a aktivizujú sa v oblasti ekonomického rozvoja a fair trade. Organizácia promtne zareagovala na túto prírodnú katastrofu a ihneď zriadila zbierku.
  7. SAVIO – je občianske združenie, ktoré saleziánskym štýlom vytvára priestor pre solidaritu s chudobnými a skvalitňuje život mladých v menej rozvinutých krajinách. Saleziáni don Bosca v Sýrii sa obracajú aj na nás s prosbou o modlitby a finančnú pomoc. Len čo začali silné otrasy, niektoré rodiny opustili svoje domy a odišli do saleziánskeho centra v meste Aleppa, kde hľadali pomoc a útočisko. 
  8. UNICEF Slovensko – je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. Svoje zastúpenie má vo viac ako 190 krajinách. V tejto chvíli UNICEF zisťuje škody na vodnej infraštruktúre a budovách, zameriava sa na zabezpečenie pitnej vody a výživy, dočasného ubytovania a pomoc deťom.

Ďakujeme Vám za Vašu podporu.