Rozhovor s hlavnou koordinátorkou Skautskej služby

488

Projekt Skautská služba vznikol v roku 2020 ako pomoc počas pandémie Covidu. Stav s vírusom sa začal pomaly upokojovať, keď vo februári 2022 prepukol vojnový konflikt na Ukrajine. Bolo nevyhnutné sa čo najskôr zmobilizovať a pomáhať, kde bolo potrebné. Dnes už situácia nie je taká kritická a Skautská služba má priestor venovať sa aj iným pomocným aktivitám v rámci Slovenského skautingu. To, ako sa darí tomuto projektu a čo všetko už má za sebou a čo ho ešte len čaká, nám porozprávala jeho koordinátorka Denisa Bradiaková – Člečo.

Na čom momentálne pracuje Skautská služba?

Skautská služba momentálne pracuje na administratívnom, materiálnom a technickom zabezpečení. Aktívne komunikujeme s inými neziskovými organizáciami a dohadujeme ďalšie postupy, ako podať pomocnú ruku čo najefektívnejšie v prípade zlej situácie na hraniciach s Ukrajinou. Taktiež aktívne pracujeme na projekte integrácie ukrajinských detí do Slovenského skautingu.

Aké projekty sa chystajú v najbližšej dobe?

Stále plánujeme a pripravujeme materiály pre projekt integrácia ukrajinských detí do Slovenského skautingu. Vyberáme texty z napredovania pre všetky vekové kategórie, ktoré dáme postupne preložiť do ukrajinského jazyka. Následne sa budú priebežne graficky spracovávať a distribuovať, aby boli dostupné všetkým zborom a oddielom, ktoré ich budú potrebovať.

Na stránke Slovenského skautingu v najbližších dňoch spustíme záložku “UA”, kde budeme pridávať všetky potrebné informácie a materiály pre skautských vedúcich aj rodičov ukrajinských detí. Nájdete tam text spolu s prihláškou v ukrajinskom jazyku, ktorý popisuje, ako je možné dieťa do skautingu prihlásiť.

Pripravujeme školenie, ktoré priblíži činovníkom, ako je potrebné pracovať s deťmi z vojnového prostredia a napomôžu k integrácii detí do skautského prostredia. Školenie sa bude realizovať na jar 2023.

Chceli by sme spustiť väčší projekt a to ponúkať dobrovoľníctvo celoročne. Myšlienka projektu je ponúkať dobrovoľnícke príležitosti všetkým, ktorí sa rozhodli venovať svoj voľný čas druhým, tým, ktorí to v danom čase najviac potrebujú.

Ako sa ti pracuje ako čerstvej koordinátorke?

Ako koordinátorke Skautskej služby sa mi pracuje zatiaľ veľmi dobre. Náplň mojej práce je veľmi zaujímavá i keď miestami náročná. Na ústredí je veľa skvelých ľudí, ktorí mi vždy radi pomôžu, a vtedy sa človeku pracuje oveľa jednoduchšie.

Akú pomoc rieši teraz Skautská služba v rámci pomoci Ukrajine?

V súčasnosti Skautská služba funguje v Asistenčnom centre pomoci na Bottovej ulici v Bratislave. Dobrovoľníci pomáhajú s podávaním informácií, registráciou ľudí, v sklade a pri jednotlivých úradoch, ak potrebujú pomoc.

Sú potrební nejakí dobrovoľníci? Ak áno, kde sa môžu prihlásiť?

Každá ruka sa hodí a vieme využiť potenciál daného človeka – dobrovoľníka. Plány sú naozaj veľké a s pomocou a tímom ľudí, sa bude pracovať jednoduchšie, rýchlejšie a efektívnejšie.

V prípade záujmu s niečím pomôcť stačí napísať mail na adresu: sluzba@skuating.sk

Vráťme sa ešte k letným prázdninám, aké boli odozvy na tábory, ktoré sa konali na SR pre skautov z Ukrajiny?

Na letné tábory, ktoré sme organizovali pre ukrajinské deti, boli veľmi dobré ohlasy. Deti, ktoré k nám prišli z Ukrajiny, si tábor pochvaľovali. Po siedmich dňoch sa mi nechcelo ísť ani domov, nechceli, aby ich letné dobrodružstvo už skončilo. Na táboroch vznikli nové priateľstvá, ktoré veríme, že budú pretrvávať dlhšie. Po spolupráci s organizáciou PLAST sme spoločne zhodnotili, že projekt prebehol nad naše očakávania.

Mladé skautky z ukrajinskej skautskej organizácie PLAST počas plného sústredenia. Deti z Ukrajiny si letný skautský tábor na Slovensku náramne užili. Foto: Roman Kortiš

Chystá sa ešte nejaká spolupráca so skautmi z Ukrajiny?

V súčasnosti je ťažké na túto otázku odpovedať. Momentálne nemáme naplánovanú žiadnu spoluprácu, ale čo nie je, môže byť. So skautmi z Ukrajiny máme veľmi dobré vzťahy, tak sa vopred môžeme tešiť na prípadné ďalšie spolupráce.

Odkiaľ čerpá Skautská služba finančné a materiálne zdroje? Ako ju môžeme podporiť?

Všetky finančné a materiálne zdroje Skautská služba čerpá z podaných grantov a od sponzorov a partnerov, ktorí sa rozhodli Skautskú službu podporiť. Môžete tak urobiť aj vy prostredníctvom našej zbierky na tomto odkaze.

Zažila si v rámci tejto pozície nejaký pekný zážitok, ktorý by si nám chcela popísať?

Nie som na tejto pozícii až tak dlho, ale čo mi najviac utkvelo v pamäti, sú ďakovné e-maily od dobrovoľníkov, ktorí pomáhali na skautských letných táboroch v Hodruši. Jeden e-mail bol od jednej mamičky dobrovoľníka. E-mail znel takto:

,,Dobrý večer,

pre Mareka to bola nenahraditeľná skúsenosť. Veľmi rád spomína na obidva tábory. V budúcnosti by si to určite rád zopakoval.

Ďakujeme za všetko, Anka a Marek.“

Ďalší e-mail bol od ďalšej dobrovoľníčky. E-mail znel takto:

,,Ahoj,

vďaka celkovo za zorganizované tábory. Bol to pre mňa úplne skvelý zážitok a asi top skúsenosť prázdnin. Bolo vidno v očiach tých detí a v tom, ako sa im nechcelo odísť, že to malo zmysel.

So stiskom ľavice,

Eliška.”

Keď prišli tieto e-maily, vedela som, že tento projekt mal zmysel ?.

Ďakujeme za čas, ktorý nám venovala Člečo a prajeme jej veľa síl v práci a tiež krásnych chvíľ, ktoré toto povolanie prináša.