242 detí z Ukrajiny si užilo skautský tábor na Slovensku

1176
Foto: Roman Kortiš

Skautská služba pomáhala v auguste s organizovaním letných skautských táborov pre deti a členov skautskej organizácie PLAST z Ukrajiny. Spolu 242 detí si užilo 3 týždne skautského dobrodružstva v slovenskej prírode. 

Dobrodružným a programovým vyvrcholením celoročnej činnosti skautských oddielov a zborov na Slovensku, ale aj v zahraničí, je bezpochyby skautský letný tábor. Skautské letné tábory, ktoré sme tento rok organizovali v spolupráci s ukrajinskými skautmi, dopadli fantasticky aj keď to bol náročný projekt, najmä čo sa týka logistiky a samotnej realizácie. Tábory nám trocha skomplikovalo ochorenie Covid 19, či problémy s dokumentami na hraniciach. Avšak skauti sa len tak ľahko nevzdajú a na koniec sme všetko úspešne vyriešili.

Skautské letné tábory sa konali v krásnom prostredí Štiavnických vrchov na skautskom táborisku Hodruša. Spolu sa všetkých táborov zúčastnilo až 242 detí z najrôznejších kútov Ukrajiny. Prvého a tretieho turnusu tábora sa zúčastnili deti vo veku od 9 do 12 rokov. Druhého turnusu tábora sa zúčastnili staršie deti vo veku od 13 do 17 rokov. Všetky deti na tábory cestovali autobusmi niekoľko hodín, len aby si mohli pripomenúť, zažiť a vychutnať nezabudnuteľnú atmosféru skautských letných táborov.

Foto: Roman Kortiš

Pútavý program na každý deň

Deti sa tešili z pestrého programu a chutného táborového jedla. Neoddeliteľnou súčasťou táborov boli spoločenské zábavné hry a aktivity zamerané na rozvoj osobnosti. Program bol pripravený tak, aby deti v bezpečnom prostredí zažili niečo neobyčajné, aby sa naučili novým zručnostiam, tímovej spolupráci a získali priateľstvá a zážitky na celý život. V programe nechýbali ani nočné hry, skautská prax, večerný táboráčik či výlet do krásneho prostredia Banskej Štiavnice. S realizáciou skautských letných táborov prišli pomôcť aj členovia ukrajinskej skautskej organizácie, ktorí pricestovali zo Španielska, Poľska, Rakúska a Švédska. Skautské tábory boli vedené vyškolenými dospelými dobrovoľníkmi, ktorí pripravujú táborové zázemie, stravu a kvalitný program. 

Ruku k dielu priložili aj naši skautskí dobrovoľníci

Ukrajinským skautom a skautkám sme pri letných skautských táboroch pomáhali personálne aj materiálne. Skautským letným táborom sme zabezpečovali ubytovanie, stravovanie a pravidelný prísun čerstvých potravín. Taktiež sme zabezpečili personálnu pomoc od dobrovoľníkov ako kuchára, pomocného kuchára, koordinátora a zdravotníka. Pre deti sme pripravili aj malý darček, ako malú spomienku na skautské letné tábory na Slovensku.

Chceli by sme sa poďakovať všetkým, ktorí nám v tomto projekte pomohli, či už finančne, materiálne alebo ľudskými silami a svojím voľným časom.

Foto: Roman Kortiš

Autor článku: Denisa Bradiaková – Člečo