Ako si oddýchnuť v kolobehu povinností

1708

Stav pohody, kedy jednotlivec dokáže uskutočňovať svoje schopnosti, zdolávať stresové situácie, produktívne pracovať a stále sa vie tešiť zo svojich každodenných povinností a má čas aj na svoje záľuby. Takto nejako, a možno laicky, by sme vedeli pomenovať duševné zdravie. Duševné zdravie nie je ľahko viditeľné, preto by sme mu mali prikladať vážnejší význam, ako sa na prvý pohľad zdá. Oddýchnuť si a nabrať nové sily do skautského roka je niekedy náročnejšie, ako sa na prvý pohľad zdá.

Sme v polovici leta, ročného obdobia, ktoré nás svojou atmosférou ťahá von do prírody, k jazerám a na hory, na skautské tábory, výlety a puťáky. Čas, kedy sa mnohé pracovné či školské povinnosti spomalia alebo úplne zastavia a my máme ideálnu príležitosť na zregenerovanie samých seba a zaslúžený oddych po náročných mesiacoch. Pre nás skautov to často znamená organizovanie expedícií, kurzov, táborov, výletov, projektov, nového školského roka a riešenie kopec ďalších záležitostí. Skauting je to, čo milujeme, pre mnohých životný štýl, pre niekoho služba komunite, pre iných relax od práce, pre niektorých zas priateľstvá a vzťahy… Väčšinou je to kombinácia všetkého.

Určite to zažili mnohí z nás, pocit vyčerpania a neschopnosti robiť, vymýšľať či riešiť všetko okolo skautingu. Cítili sme sa preskautingovaní. Je veľmi dôležité popri všetkých povinnostiach myslieť aj na seba a svoju duševnú pohodu, zresetovať sa a minimálne týždeň nemyslieť vôbec na skautské povinnosti a to, čo nás čaká a čo všetko musíme naplánovať. Častokrát je omnoho jednoduchšie povedať to, ako urobiť a ak už patríte medzi tých aktívnych, ktorí hneď po tábore plánujú nový skautský rok, tak sa nachvíľu zastavte. Sadnite si so svojou oddielovou radou a pred tým, ako sa pustíte do ďalšieho roka si naplánujte teambuilding. Aby váš oddiel fungoval a napredoval, je dôležité, aby mal funkčnú, motivovanú a dobre naladenú oddielovú radu s pevnými vzťahmi. Ideálny čas na oddielové teambuildingy je po tábore, kedy sa úspešne ukončil skautský rok a všetci si môžu aspoň nachvíľu vydýchnuť po úspešnom období.

Čo je dôležité pri teambuildingoch

Pri teambuildingoch treba myslieť na potreby a charakter vášho tímu, čiže oddielovej rady. Kľúčovými sú definovanie cieľa teambuildingu a správny výber aktivít, ktoré sú prepojené na váš oddiel a sadnú členom oddielovej rady. Ak tieto podmienky splníte, teambuilding prinesie želaný účinok. Avšak, ak príprave teambuildingu nebudete venovať dostatočný čas a pozornosť, ani tie najzábavnejšie či najoriginálnejšie aktivity neprinesú žiadne pozitívne zmeny.

Aké kroky podniknúť:

 • Vyberte cieľ.
 • Aktivity vyberajte v závislosti cieľa teambuildingu.
 • Po každej aktivite urobte analýzu formou workshopu.
 • Odpovedáme pri nej na otázky z pohľadu sledovaného cieľa.
 • Príklady otázok „Čo sme si pri aktivite uvedomili o sebe, našom tíme, komunikácii, spolupráci, postupe riešenia úloh, atď.?“.
 • Preklopenie do praxe: „Kde pri našej činnosti vznikajú podobné situácie?“, „Ako ich riešime?“, „Ktoré poznatky z aktivity a jej analýzy je dobré použiť v našej praxi?“.

V teambuildingoch nejde len o “vybláznenie sa”, hoci spolu s oddýchnutím a zabavením sa je aj to dôležitý aspekt, na ktorý netreba pri tvorbe aktivít a hľadaní vhodného miesta zabúdať. Okrem týchto čiastkových cieľov si môžete za teambuilding určiť aj iný, hlbší, zmysluplnejší cieľ.

Možné ciele teambuildingu:

 • Zlepšenie tímovej alebo medzitímovej spolupráce a komunikácie
 • Zlepšiť komunikáciu medzi jednotlivými členmi
 • Identifikácia a zlepšovanie oddielovej identity
 • Kreativita jednotlivých členov
 • Odhaliť prípadné komunikačné problémy kolektívu, ale aj dovtedy netušené rezervy celého tímu i jednotlivcov
 • Spoznanie tímových a svojich osobných silných a slabých stránok pri plnení tímových aktivít a výziev
 • Posilnenie dôvery, otvorenosti a súdržnosti
 • Spoznať sa v rámci oddielovej rady v nových situáciách
 • Zlepšiť sa v zručnosti rozhodovať spoločne, pod tlakom alebo za iných okolností
  A množstvo iných…

4 dôležité kritériá, na ktoré nezabúdať:

Priateľstvo

Asi uznáte, že dobré vzťahy s ostatnými členmi oddielovej rady sú jeden z najdôležitejších prvkov, bez ktorých by žiadna oddielová rada nemohla fungovať. Minimálne je veľmi ťažké si to predstaviť. Nerozprávajte sa so svojou oddielovou radou iba o skautských povinnostiach a plánovaní, ale skúste sa rozprávať aj o bežných veciach a navzájom sa spoznať. Ak z vás bude dobrá partia, nebudú pre vás vaše stretnutia nútené a budete sa na ne aj tešiť.

Aktivity

Existuje množstvo aktivít, ktoré môžete robiť so svojou oddielovou radou, od spoločenských hier v klubovni, cez Lasergame, Escpae room či splav až po expedíciu do zahraničia. Treba vyberať podľa možností, ale hlavne aby spĺňali cieľ vášho teambuildingu.

 

Prostredie

Ak ste si vybrali ako teambuilding napr. piknik, spoločenské alebo lúčne hry, skúste zmeniť prostredie na to, ktoré nepoznáte a kde netrávite čas pri plánovaní činnosti. Môžete si nájsť aj tajné miesto oddielovej rady, kam budete chodievať vždy, keď sa budete chcieť úprimne porozprávať.

Kontinuita

Dôležitou súčasťou budovania tímu je mať pravidelné teambuildingy. Rok je dlhá doba a ak by ste tím budovali iba jedenkrát za rok, tak by to asi nebolo veľmi efektívne. Môžete si spomedzi oddielovej rady vybrať jedného člena, ktorý bude zastávať rolu teambuildingera, ktorý bude dbať na to, aby boli teambuildingy pravidelné a obohacujúce váš tím.

Malý tip na záver: Nájdite si počas dňa krátky čas na zrelaxovanie. Aj 10 minút s vyprázdnenou hlavou a nemyslením na povinnosti vie s vašim duševným zdravím urobiť zázraky.