Aktuálne pravidlá pre prezenčnú činnosť Slovenského skautingu

5294
Nové usmernenia pre činnosť a rozšírenie povolených aktivít

V tomto článku nájdete vždy aktuálne usmernenia Ústredia Slovenského Skautingu k prezenčnej činnosti a organizovaní podujatí pod hlavičkou Slovenského skautingu.

Aktualizované k: 2.12.2021

  • V súvislosti s aktuálnymi opatreniami a situáciou na Slovensku nie je povolené organizovať hromadné podujatia.

Výnimkou je len výkon nevyhnutných prác (napr. urgentná oprava klubovne), kde  je povolené stretnutie maximálne 10 osôb a to v režime OP.

V každom prípade odporúčame presunúť všetky aktivity Slovenského skautingu do online režimu.

V režime OP je potrebné splniť jednu z nižšie spomínaných podmienok.

Za kompletne zaočkovanú osobu sa pokladá: 

  • osoba, ktorá je 14 dní po aplikácií druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID- 19 s dvojdávkovou schémou,
  • osoba, ktorá je 21 dní po aplikácii jednodávkovej očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
  • osoba, ktorá je 14 dní po aplikácií prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, ktorá je podaná v intervale 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
  • osoba do 2 rokov veku,
  • osoba od 2 rokov do 12 rokov a 2 mesiacov veku, ktorá je schopná preukázať sa negatívnym výsledkom testu (PCR/LAMP testu najviac 72 hodín starý; Antigénový test najviac 48 hodín starý).

Za osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 sa podkladá osoba, ktorá vie potvrdiť prekonanie ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a to: 

  • výsledkom pozitívneho PCR testu,
  • u detí do 12 rokov aj potvrdením  od všeobecného lekára vydaného na základe výsledku pozitívneho antigenového testu v MOM vydaného do 15.11.2021.

Viac nariadení o hromadných podujatiach nájdete vo vyhláške UVZSR.