Aktuálne pravidlá pre prezenčnú činnosť Slovenského skautingu

2899
Nové usmernenia pre činnosť a rozšírenie povolených aktivít

V tomto článku nájdete vždy aktuálne usmernenia Ústredia Slovenského Skautingu k prezenčnej činnosti a organizovaní podujatí pod hlavičkou Slovenského skautingu.

Aktualizované k: 16.8.2021

Aktuálne usmernenia podľa vyhlášky č.241 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nerozdeľujú aktivity podľa dĺžky a pravidelnosti. Pravidlá spísané nižšie platia teda rovnako pre našu pravidelnú činnosť (napr. družinovky) aj nepravidelnú činnosť (výpravy, víkendovky), vzdelávacie kurzy, tábory.

V nasledujúcej tabuľke od ÚVZ SR  je prehľad obmedzení podľa COVID Automatu:

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Za kompletne zaočkovanú osobu sa pokladá:

 • osoba, ktorá je 14 dní po aplikácií druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
 • osoba, ktorá je 21 dní po aplikácii jednodávkovej očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • osoba, ktorá je 14 dní po aplikácií prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, ktorá je podaná v intervale 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • osoba do 12 rokov.

Zodpovedný dospelý za skautskú akciu je oprávnený požadovať od účastníkov akcie predloženie potvrdenia o očkovaní aj v podobe digitálneho COVID preukazu EÚ. Do tohto dokladu je oprávnený nahliadnuť.

Za osobu v režime OTP sa pokladá osoba:

 • osoba plne očkovaná,
 • osoba, ktorá sa vie preukázať negatívnym výsledkom RT- PCR/LAMP  testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym antigénovým testom nie starším ako 48 hodín od začiatku podujatia,
 • osoba, ktorá ma potvrdenie o prekonaní choroby COVID-19 nie starším ako 180 dní.

Všeobecné podmienky pre organizátorov skautských aktivít 

 • Pri aktivitách organizovaných v exteriéri je potrebné vyznačiť vstup a výstup.
 • Pri vstupe do priestorov podujatia vyvesiť oznam o skutočnosti či organizujete aktivitu:
  1. aj iným osobám ako OPT,
  2. výlučne osobám v režime OTP,
  3. len očkovaným osobám.
 • Vstup a pobyt na mieste aktivity je povinný s prekrytými dýchacími cestami.
 • Povinnosť uchovávať kontakty od účastníkov aktivity je popísaná v tabuľka vyššie.
 • Je potrebné vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov.
 • Hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • Pri vstupe do priestorov zabezpečiť dávkovače na dezinfekciu rúk.
 • Zverejniť pri vstupe na viditeľnom mieste oznam s informáciami:
  1. v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
  2. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
  3. zákaz podávania rúk.
 • Zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov.
 • Organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.

Podmienky k ubytovaniu

Ubytovanie osôb je možné v okrese stupňa MONITORING bez obmedzení. V okresoch stupňa Ostražitosť a 1. a 2. stupňa ohrozenia je možné ubytovať iba osoby v režime OTP alebo plne zaočkované osoby.