Príhovor Náčelníka k obnoveniu činnosti

1545

Prichádza dlhoočakávané obnovenie skautskej prezenčnej činnosti a Náčelník Slovenského skautingu, Ján Mitrík — Gekon nás pozýva poriadne to osláviť a povzbudzuje nás do ďalšej činnosti, pretože každý z nás potrebuje znovu cítiť teplo táborového ohňa v kruhu verných priateľov.

Skautské sestry a bratia, priatelia,

konečne je to tu! Po takmer 200 dňoch pozastavenej prezenčnej činnosti, krutej zime a hodinách online schôdzok sa vraciame späť do našich klubovní. Nezačíname, ale pokračujeme. Cítim veľkú radosť a nadšenie do blížiacich sa dní.

Predtým ako sa vrhneme so skautským odhodlaním do ďalšej činnosti, je čas túto udalosť poriadne osláviť. Potešiť sa v blízkosti priateľov. Povzbudiť sa príbehmi. Osláviť tento nový začiatok, tak aby sme si pritom aj oddýchli. Neplniť očakávanie iných v tejto veci. Divoko, spokojne, alebo osamote? Hlavne tak, aby sme zatiahli na hlbinu a načerpali.

Miesta na rozdávanie energie máme okolo seba dostatok a po oslave si potrebujeme vyhrnúť rukávy a pustiť sa do činnosti. Niektorí z nás sa logicky pýtajú: „Prečo slúžiť ďalej, keď sme slúžili už dosť? Obetovali sme toho veľmi veľa!“ Mnohí sme sa obetovali počas pandémie. Neostali sme vo vlastnej bezpečnej ulite, ale pripravovali sme akcie pre mladších, rozvážali jedlo, zodpovedne vykonávali našu prácu, dodržiavali pravidlá, nechali sa zaočkovať a pokojným srdcom boli oporou v našich domovoch. Odpoveď na otázku: „Prečo ďalej?“ musí však každý nájsť vo svojom srdci. Neexistuje jedna správna odpoveď. Môžem sa podeliť s tou mojou. Myslím, že slúžiť je naša skautská DNA. Slúžime aj vtedy, kedy by už mnohí iní skončili. Mnohokrát v slzách a v pote. Stále však s úsmevom na perách, alebo aspoň v srdci. To je jedna z najkrajších veci na skautingu. Spojenie veselosti, nadšenia a služby v spoločenstve bratov a sestier.

Chcem vás veľmi povzbudiť, aby sme spoločne vykročili na cestu. Nezáleží či si malá včielka alebo dospelý činovník. Veselý skaut alebo dobrodružná rangerka. Nás všetkých potrebujú mladší aj starší zasiahnutí krízou a samotou. Potrebujú táborový oheň, vietor vo vlasoch, verné priateľstvá a nebo plné hviezd. A my to všetko potrebujeme tiež.

Opatrujte sa v zdraví!

So skautským pozdravom
Ján Mitrík — Gekon
Náčelník Slovenského skautingu