Rozhodujete sa, kam tento rok poputujú 2%? V Slovenskom skautingu budú v dobrých rukách

1350

Aj vďaka podpore darcov môžeme pre deti a mladých ľudí, ktorí sú členmi Slovenského skautingu, pripravovať kvalitný program. Hoci rok 2020 bol v mnohom iný a naša prezenčná činnosť bola z pochopiteľných dôvodov pozastavená, prípadne presunutá do online “klubovní”, skautský život neskončil. Počas pandémie sme sa snažili podávať pomocnú ruku, kde sa dalo. Veríme, že sa nám podarilo našim členom sprostredkovať kvalitný a pútavý program aj takýmto novým spôsobom. A to bolo uskutočniteľné aj vďaka vám. Za túto pomoc vám veľmi ďakujeme.

Tento rok môžete opäť podporiť vami vybranú organizáciu poukázaním 2 % – medzi prijímateľmi je aj Slovenský skauting.

Čo je skauting a o čo sa snažíme?

Skauting je v prvom rade jedno veľké dobrodružstvo, vďaka ktorému si všetci môžeme plniť sny a vytvárať priateľstvá trvajúce celý život. Nemenej dôležitou stránkou je však rovnomerný a celistvý rozvoj všetkých aspektov osobnosti, o ktorý sa v skautingu snažíme. O nadobúdaní jedinečných vedomostí, skúseností a zručností.

Sme občianske združenie – mládežnícka organizácia s cieľom vytvárať priestor na plnohodnotný a všestranný rozvoj detí a mladých ľudí. Naším cieľom je napríklad vytvorenie bezpečného prostredia na spoznávanie a plnohodnotné a všestranné formovanie vlastnej osobnosti mladého človeka. Vďaka skautingu môžu mladí ľudia objavovať krásy nielen vlastnej krajiny, ale aj tých zahraničných, budovať medzinárodné priateľstvá.

S Vašou podporou dokážeme sprostredkovať náš výchovný program, zmysluplné aktivity, skvelé zážitky, priateľstvá a pozitívne hodnoty tisíckam detí a mladých ľudí. Veľmi si vážime vašu pomoc a úprimne vám ďakujeme.

Ako venovať 2% Slovenskému skautingu?

Ak ste sa rozhodli, že nám chcete venovať 2 % zo svojich daní, môžete tak urobiť jedným z nasledovných spôsobov:

  • podporiť národnú organizáciu Slovenský skauting
  • alebo podporiť konkrétne skautské skupiny (zbory), pôsobiace na lokálnej úrovni, možno priamo vo vašom okolí. Konkrétne skautské zbory si môžete vyhľadať napríklad tu.

Kompletný postup, ako poukázať 2% z dane Slovenskému skautingu pre zamestnancov, SZČO, ako aj právnické osoby + potrebné tlačivá

V prípade otázok alebo problémov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na 0948 310 100, prípadne 02/44 640 154, alebo prostredníctvom e-mailu na ustredie@skauting.sk.