Skautské hnutie nominované na Nobelovu cenu za mier

2622
Ilustračná fotografia z otváracieho ceremoniálu Svetového skautského jamboree v roku 2019. Foto: WOSM

Skautským svetom sa rýchlo šíri správa o nominácii skautského hnutia na Nobelovu cenu za mier. Táto udalosť je bezpochyby prejavom uznania prínosu práce Svetovej organizácie skautského hnutia (WOSM) a Svetového združenia skautiek (WAGGGS), ktoré už viac ako sto rokov od svojho vzniku vychovávajú mladých lídrov a podporujú mládež k tvorbe kultúry trvalého mieru.

WOSMWAGGS zastrešujú skautské organizácie vo viac ako 216 krajinách po celom svete. Skautské hnutie je so svojimi 60 miliónmi členov najväčším výchovným hnutím na svete. Na Nobelovu cenu za mier nominovala WOSM a WAGGGS nórska poslankyňa Solveig Schytz (mimochodom tiež skautka od svojich 8 rokov). „Skauting je postavený na tom, že dáva mladým ľuďom schopnosti, vďaka ktorým sa stávajú aktívnymi v lokálnych i globálnych spoločenstvách. WAGGGS a WOSM združujú milióny skautov po celom svete, ktorí sú si navzájom priateľmi. Je to hnutie pre mladých ľudí rôznych kultúr, náboženských vyznaní a prostredí. Je na čase oceniť prínos skautingu a mladých ľudí za úsilie o dosiahnutie mieru po celom svete,” uviedla Schytz.

Skautský program učí deti a mládež hodnotám, úcte, službe ostatným a usiluje sa o budovanie inkluzívnejšieho a mierumilovnejšieho sveta. Medzikultúrnemu dialógu a budovaniu mieru napomáhajú predovšetkým skautské podujatia, akými sú napríklad Svetové skautské jamboree, JOTA-JOTI, či Stredoeurópske jamboree. Ďalším príkladom je iniciatíva Messengers of Peace. Len za posledné desaťročie inšpirovala skautov a skautky z celého sveta, aby prispievali k mieru a trvalo udržateľnému rozvoju vo svojich komunitách (s týmto zámerom bolo v rámci iniciatívy realizovaných viac ako 16 miliónov miestnych projektov). Nominácia na Nobelovu cenu navyše prišla v roku, kedy WAGGGS pripravuje Deň zamyslenia s aktivitami zameranými na šírenie mieru. Balíček aktivít ku Dňu zamyslenia preložený do slovenského jazyka bude k dispozícii na stiahnutie v najbližších dňoch.

Prínos skautingu sa ukázal aj počas pandémie koronavírusu v roku 2020. Slovenskí aj českí skauti ukázali svoju pohotovosť a ochotu pomáhať každý deň aj v čase krízy. S príchodom pandémie sa síce klasická skautská činnosť pozastavila, no skauti na svoje predsavzatie „denne aspoň jeden dobrý skutok“ nezabudli a spojili svoje sily pri šití ochranných rúšok či nákupoch pre rizikové skupiny. Na Slovensku sa tak spojilo viac ako 440 registrovaných dobrovoľníkov, ktorí vo svojom voľnom čase pomáhali tam, kde to bolo najviac treba. Skauti tak opäť ukázali svoj prínos pre spoločnosť a to nielen na Slovensku. Nezabudli ani na dôležitosť psychohygieny a vďaka Skautskému inštitútu prinášali rôzne zaujímavé témy a rubriku Riadený oddych, ktorým sledujúcich sprevádzali šikovní skautskí hudobníci.

Zdroje: www.skaut.cz, www.scout.org, www.wagggs.org