Kroky na ceste za komunikačnou stratégiou Slovenského skautingu

1350
Foto: John Schnobrich

Rada pre komunikáciu funguje už viac ako tri mesiace. O tom, čo sa udialo, kam a akým tempom sa posúvame a aké sú ciele Rady pre komunikáciu, píše Predsedníčka Rady pre komunikáciu, Katarína Mitríková – 7apolka.

V predposlednom čísle časopisu Médium bol publikovaný rozhovor s Reinholdom Messnerom. Tento článok ma inšpiroval študovať viac o jeho úspechoch aj ťažkých momentoch, motiváciách, vytrvalosti a životnom prístupe. Jednou z vecí, ktorá vo mne zarezonovala, bolo jeho životné krédo: jednoducho byť na ceste. Hlavne pokojným krokom, „kalipe“, ako hovoria Tibeťania.

Tento princíp pokojného kráčania a stáleho napredovania vnímam čoraz hmatateľnejšie v rôznych oblastiach svojho života, výnimkou nie je ani ten skautský. Sú to už približne tri mesiace, odkedy vznikla samostatná Rada pre komunikáciu. Do práce na komunikácii Slovenského skautingu by sa dalo veru pustiť ozaj šprintom a nastaviť riadne tempo. V  úplných začiatkoch som si však pripomenula to slovíčko, kalipe. Pokojným krokom. Chvat a púšťanie sa do nových kampaní či okamžitých zmien v spôsoboch internej komunikácie by nemuselo priniesť želané plody práce. Cieľom rady bolo v týchto mesiacoch staviť na analýzu a získanie rád odborníkov na témy internej a externej komunikácie.

Chceli sme zistiť, aká je naša štartovacia čiara. Preto sme sa rozhodli opýtať sa samotnej verejnosti na to, ako nás vnímajú a čo si so skautingom spájajú, aby sme na základe tohto prieskumu vedeli stavať našu komunikačnú stratégiu. V spolupráci s agentúrou Focus sa teda v januári uskutoční prieskum verejnej mienky o skautingu medzi dospelou populáciou Slovenska. Veríme, že to nám poskytne užitočný pohľad na značku skautingu. Medzi tým, ako sme pripravovali dotazník a podklady pre prieskum, rozhodili sme siete medzi marketingových profesionálov, ktorí by nám pomohli interpretovať výsledky tohto prieskumu a interných analýz do našej komunikačnej stratégie. S ich pomocou si chceme zodpovedať otázky ako: Kde je Slovenský skauting dnes a v akom je stave? Komu sa má Slovenský skauting prihovárať? Aké chce mať Skauting kľúčové komunikačné ciele vzhľadom na rôzne cieľové skupiny? Čo by mal Skauting ako značka urobiť, aby sa stal výrazným a rozpoznateľným? Pevne veríme, že s kvalitnou analýzou a dátami z prieskumu budeme vedieť jasne formulovať odpovede na tieto otázky a následne aplikovať získané poznatky do praxe vo forme komunikačného plánu Slovenského skautingu a nastavovania priorít v našej komunikácii. Dobrou správou je, že sme získali podporu jednej marketingovej agentúry a práce na tvorbe komunikačnej stratégie sa už začínajú. Prvé výsledky by sme mali očakávať koncom marca 2021.

Čo sa týka internej komunikácie, podarilo sa nám opäť prepojiť s ochotnými profesionálmi, ktorí sa vo svojej práci dlhoročne venujú internej komunikácii a transformácii procesov. S ich pomocou sme sa pozreli na momentálnu situáciu toku interných správ, no situáciu si chceme opäť overiť s cieľovou skupinou – dobrovoľníkmi v oblastiach, zboroch a vzdelávacích tímoch či tímoch rôznych akcií. Momentálne hľadáme vhodný termín na online skupinové diskusie s dobrovoľníkmi, ktorí sa nám rozhodli pomôcť a zdieľať svoje doterajšie skúsenosti v oblasti komunikácie na rôznych úrovniach. V oblasti internej komunikácie máme vo výhľade ešte jeden míľnik. Rozhodli sme sa hľadať platformu na zlepšenie a zefektívnenie práce Náčelníctva, Ústredia a jednotlivých rád a tímov na rôznych úrovniach. Naším cieľom je v maximálnej miere využívať jeden nástroj na manažment našich úloh a sledovanie napĺňania nášho strategického plánu. Chceme získať lepší prehľad o tom, kto pracuje na čom, aké kampane bežia, aké sú termíny, ako sa darí jednotlivým radám a kde je potrebná extra podpora, aby sa stihol splniť daný cieľ.

Čiže sme na ceste. Pokojným krokom. Snažíme sa zanechávať stopy, na základe ktorých sa budete aj vy vedieť v oblasti komunikácie vydať na cestu s jasným smerom. Pred nami je v podstate nekonečnú cestu, no podávame si štafetu. Čakajú nás prvé tri roky pôsobenia Rady a po náročnom období korony môžeme zrejme očakávať dva scenáre: buď bude záujem o skauting zvýšený, alebo ho práve bude potrebné podporiť. V oboch prípadoch chceme byť pripravení, mať dobrú a jasnú stratégiu na komunikáciu s verejnosťou a správne nastavené interné procesy a tok informácií. Tak si pokojne kráčame a radi vás budeme informovať o našich ďalších krokoch.

Ak by ste mali akékoľvek otázky, prosím, neváhajte sa na nás obrátiť.