Zvýhodnený rodinný členský poplatok na rok 2021

2893
Ilustračná fotografia. Foto: Martina Suváková

Náčelníctvo Slovenského skautingu vníma dôležitosť rodinného skautingu a plne podporuje aktivity a členov, ktorí sa registrujú ako celé, viacpočetné rodiny. Snažíme sa počúvať a reagovať na každý podnet našej členskej základne a inak tomu nebolo ani pri prehodnocovaní systému zliav na registračný členský poplatok.

Aby sme vyhoveli požiadavkám a dopytu na rast našej členskej základne a zároveň trochu „odľahčili“ rodinnú peňaženku, aj mladých, začínajúcich rodín, rozhodli sme sa zmeniť zľavu pre členov z viacdetných rodín na rodinnú zľavu a na novembrovom zasadnutí náčelníctva túto zmenu schválili.

Po novom bude zľavnený členský poplatok nasledovne:

  • Rodinná zľava a Viacdetná rodina – Rodiny s 3 a viac registrovanými členmi, pričom aspoň jeden z registrovaných členov nedovŕšil 18 rokov, majú zvýhodnenú výšku poplatku Slovenskému skautingu a to nasledovne: prvý člen – normálny poplatok, druhý člen – normálny poplatok, tretí a každý ďalší člen (ak sú to deti) – 1€. Zľava sa vzťahuje iba na členov, ktorí nedovŕšili 18 rokov. (Napr. rodina s 1 dieťaťom do 18 rokov = 15+15+1 = 31€, rodina so 4 deťmi = 15+15+1+1+1+1 = 34€, rodina so 4 členmi, ale len jedno je dieťa = 15+15+15+1 = 46€, len 3 deti bez registrovania rodičov = 15+15+1 = 31€).

Systém ostatných zliav pre znevýhodnených členov ostáva v platnosti tak, ako tomu bolo doteraz. Veríme, že táto zmena vám uľahčí proces registrácie, prispeje k jednoduchšiemu pochopeniu a tiež odstráni prekážku, ktorá mohla existovať v prípade rodín, ktoré sa neregistrovali kvôli výške poplatku. V jednoduchosti to teraz znamená, že sa vám oplatí viac registrovať celú rodinu (ktorá je v skautingu samozrejme), ako napríklad len deti.

  • Zhrnutie: Aktuálna zľava pre viacdetné rodiny dávala zľavu až od 3. dieťaťa pod 18 rokov. Teraz dochádza k zmene a zľava bude už od 3. člena rodiny pod 18 rokov.