Naše miesto v dňoch pandémie

1655

V najbližšom období nás namiesto pestrofarebného jesenného programu čaká náročné obdobie druhej vlny pandémie. K tomu, aby sme roznášali pokoj a povzbudili k tomu aj našu členskú základňu, nás vyzýva aj nový Náčelník Slovenského skautingu, Ján Mitrík – Gekon. 

Milé skautské sestry a bratia,

v prvej vlne pandémie sme výrazne pomohli Skautskou službou. Teraz sme taktiež pripravení, pomôcť kde bude treba. Vnímam však naše poslanie aj v dvoch iných oblastiach. Byť ambasádormi pokoja a opatrovateľmi našich členov. Túžim, aby sme mali silu a skautské odhodlanie šíriť pokoj všade tam, kde vládne zhon, strach a bolesť. Denne to vidím u mojich pacientov, ktorí potrebujú povzbudiť a vliať nádej. Mimo pomoci rukami, roznášajme pokoj a povzbuďme k tomu aj našich členov a členky. Náš úsmev, vnútorná istota a odhodlanie sú inšpiráciou pre ostatných okolo nás.

Zároveň je naším poslaním starať sa o našich členov a členky – budeme veľmi pravdepodobne dlhší čas izolovaní a stretávať sa budeme online. Je to náročné, a niekedy aj frustrujúce. Má to však cenu – vychovávajme, rozvíjajme a opatrujme našich drahých skautov a skautky. Nezabudnime na nich. Oni sú tí, ktorí po nás preberú skautskú štafetu.

Na záver chcem špeciálne povzbudiť všetkých radcov a radkyne, ktorí obetujú každý týždeň svoj čas mladším a vedú ich po skautskej ceste. Máte veľké poslanie a prajem vám k tomu veľa síl a odhodlania.

Opatrujte sa v zdraví!

Ján Mitrík
Náčelník Slovenského skautingu